Vårt löfte

Sverige behöver fler jobb.

Var fjärde gymnasieelev hoppar av skolan - eller går ut med stora kunskapsluckor. Samtidigt pågår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget och många flyr till Sverige. Av dem som kommer har många enbart grundskoleutbildning eller mindre. Oavsett bakgrund är arbetslösheten dubbelt så hög bland dem som saknar gymnasieutbilding jämfört med dem som tagit studenten.

Det har blivit allt svårare att få sitt första jobb.

Fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och år efter år med höjda ingångslöner för alla som står utanför reser allt högre trösklar mot arbetsmarknaden. Utanförskapet växer.

Varje år nyrekryterar våra butiker, varuhus, lager och e-handelsföretag 120 000 personer.

Många är unga. Många har utländsk bakgrund. En del är också erfarna eller högutbildade. De flesta får jobbet för att de har rätt inställning. För att de har framåtanda och servicekänsla. För att de vill bidra och utvecklas.

I dagens butikssäljare ser vi morgondagens butikschefer, oavsett namn, ålder eller bakgrund.

Hos oss får många sin allra första lön. Första jobbkompisarna. En arbetsgemenskap. Första raden på CV:t. En möjlighet att visa vad man går för. En möjlighet att göra karriär. De får en framtid.

Om Sverige ska hålla ihop behövs fler jobb

För alla som närmar sig arbetsmarknaden i uppförsbacke måste vi skapa fler jobb. Inte bara jobb för dem med hög utbildning. Inte bara för dem med en viss bakgrund. Utan jobb för alla.

Vi lovar vi att göra allt vi kan för att Sverige ska ha en arbetsmarknad där alla kan få en framtid. Men vi klarar det inte själva.

Om Sverige ska hålla ihop måste alla parter på arbetsmarknaden ta ett gemensamt ansvar.

Vi har ett löfte att ge:

- Vi lovar att ge fler en första chans i våra butiker, kiosker, varuhus, lager och e-handelsföretag.

- Vi lovar fler jobb - om tröskeln till det första sänks.

Om ingångslöner

Ingångslönen är den lön som betalas ut till den som blir nyanställd. Nivån bestäms i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter och fastställs i kollektivavtal. Den påverkar möjligheterna för alla som står utanför arbetsmarknaden att få jobb.

Människor med låg utbildningsnivå och liten relevant arbetslivserfarenhet har svårt att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten är betydligt högre i denna grupp än bland dem med gymnasieutbildning.

I detaljhandeln är ingångslönen för en 19-åring utan tidigare erfarenhet 19 739 kronor i månaden. I partihandeln är ingångslönen för en 19-åring 21 595 kronor i månaden. Sedan de nivåerna slogs fast har Sverige inte haft någon inflation vilket betyder att en anställd får lika mycket för samma lön. Utöver lönen tillkommer andra ersättningar. Ob-ersättningen gör till exempel att en anställd i en butik får 50 – 100 % högre lön för arbete på kvällar och helger.

Sverige har höga ingångslöner

Höga ingångslöner har bidragit till att Sverige sticker ut som ett land med få jobb som inte kräver viss erfarenhet. Det gör att det är svårt för personer utan erfarenhet eller utbildning att få sitt första jobb. Just nu, i en period med ett stort inflöde av personer i arbetskraften, är höga ingångslöner särskilt problematiska.

Ingångslönerna har höjts kraftigt under de senaste tio åren. Arbetsmarknadens parter måste nu ta ett gemensamt ansvar. Genom att frysa ingångslönerna skulle handeln kunna ge fler ett första jobb.

Följ Svensk Handels arbete i avtalsrörelsen >>

Handelns villkor

Handelns försäljning slår rekord år efter år. Det innebär tyvärr inte att det går bra för handeln. För samtidigt som försäljningen ökar minskar marginalerna. Handlarna säljer mer, men ekonomin blir allt ostadigare. Det beror mycket på att den hårda konkurrensen och digitaliseringen har gjort det nästintill omöjligt att höja priserna. Faktum är att priserna på sällanköpsvaror – det vill säga alla varor utom mat – sjunkit de senaste femton åren.

Samtidigt som företagens marginaler krymper har lönerna ökat. På bara tio år har ingångslönerna i handeln gått från 15 100 till 19 800 kronor i månaden. Och det är justerat för inflation. Det bidrar till att många drar sig för att anställa och är en anledning till att Sverige har lägst andel enkla jobb i hela EU. Genom att låta ingångslönen ligga still skulle vi kunna skapa fler arbetstillfällen och växande företag.

Handelns betydelse

Handeln har stor betydelse för Sverige och svensk ekonomi. En halv miljon människor, 11 procent av de sysselsatta i Sverige, sätter varje vecka på sig sina arbetskläder och arbetar i våra butiker, varuhus, lager och e-handelsföretag. Och det märks. 11 procent av Sveriges BNP genereras av handeln och 11 procent av skatteintäkterna kommer från handeln.

Handeln är för vissa en karriär, för andra en språngbräda till det framtida yrkeslivet. Och vi är duktiga på att erbjuda arbete. 19 procent av Sveriges sysselsatta ungdomar arbetar hos oss. Det gör oss till den bransch i Sverige som har flest ungdomar anställda. Och än fler började hos oss. Hela 23 procent av svenska folket hade sitt första jobb i handeln.

KONTAKT

Svensk Handel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Tel. 010-47 18 500 
info@svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

svenskhandel.se ››