Seminarier i Handelns hus

Måndag 1 juli

08:30-10:00

Nationella pålagor ett hot mot svensk handel och innovation

Arrangörer: HUI Research, Svensk Handel, ElektronikBranschen

Deltagare:

 • Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert, Svensk Handel
 • Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel
 • Klas Elm, vd, ElektronikBranschen
 • Jonas Arnberg, vd, HUI Research
 • Susanna Gideonson, förbundsordförande, Handelsanställdas förbund
 • Carl Vult von Steyern, nordenchef, Prisjakt
 • Niclas Ercisson, vd, Elgiganten
 • Emma Hernell, vice vd, HUI Research

Vad får nationella punktskatter och avgifter, såsom privatkopieringsersättning, kemikalieskatt och pant på elektronik, för konsekvenser för marginalerna för de svenska handlarna i elektronikbranschen och vilka kan de långsiktiga effekterna för Sverige som IT- och innovationsnation bli?

10:30-11:30

Hur kan Sverige ta en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter?

Arrangörer: The Pathways Coalition, Scania, H&M, E.ON, Siemens

Deltagare:

 • Anders Åkesson, V. ordf Trafikutskottet, Riksdagen (C)
 • Anna-Caren Sätherberg, 3e v. ordf Trafikutskottet, Riksdagen (S)
 • Jessika Roswall, Ledamot Trafikutskottet, Riksdagen (M)
 • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Per Eckemark, Chef Division Nät, Svenska Kraftnät
 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • Anders Bylund, Head of eMobility, Siemens Norden
 • Lina Ödeen, Sustainability manager Global logistics, H&M
 • Åsa Pettersson, Head of Public Affairs and Sustainability, Scania
 • Johan Mörnstam, VD, E.ON Energidistribution

Utsläppen från tunga transporter i EU har ökat med 25 procent sedan 1990. Det är bråttom att bryta trenden - klimatet väntar inte. Med rätt incitament och styrmedel är det fullt möjligt att ställa om tunga godstransporter med långsiktig ekonomisk lönsamhet, långt snabbare än vad som nu sker.

Precis som all annan verksamhet måste tunga godstransporter bidra till Parisavtalets mål. Utmaningarna är stora, men det är också möjligheterna. Vi bjuder in till ett seminarium där vi tillsammans med politiker och andra beslutsfattare diskuterar vad som krävs för att snabba upp den svenska omställningen till fossilfria tunga transporter. Hur får vi till stånd en snabb utbyggnad av elvägar så att Sverige kan ansluta sig till en europeisk elvägskorridor? Hur kan staten och näringslivet samverka för att brister i överföringskapacitet inte ska stå i vägen för elektrifiering av transporter? Hur får vi till ett handslag mellan politik och näringsliv så att transportföretagen vågar satsa på icke-fossila fordon? Vilka åtgärder krävs för att säkerställa att kostnader för fossilfria transporter blir lägre än för fossila dito?

12:00-12:45
Lunchseminarium

Villkor för svenska företags internationella konkurrenskraft

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande, Näringsutskottet (S)
 • Lars Hjälmered, ordförande, Näringsutskottet (M)
 • Stefan Karlsson, chefsanalytiker, EKN
 • Karin Johansson, vd, Svensk Handel
 • Mats Hedenström, moderator, Svensk Handel

Globaliseringen, digitaliseringen förändrar snabbt förutsättningarna för svenska handelsföretags och övriga näringslivets villkor och möjligheter att konkurrera på internationella marknader.

Samtidigt utmanas de senaste decenniernas trend mot en allt mer frihandelsvänliga värld av USA:s strafftullar mot bl.a. EU och växande spänningar mellan USA och EU på ena sidan och Kina på den andra. Ekonomin digitaliseras också parallellt i rasande fart och handelssektorn står under stort omvandlingstryck när nya affärsmodeller växer fram. Sverige är och har historiskt varit ett land som dragit stor nytta av frihandeln, har en tätposition i den digitala ekonomin och har internationellt sett en topposition vad gäller innovationskraft och företagsklimat. Men vi kan samtidigt inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Vad behöver göras för att stärka den internationella konkurrenskraften för svenska företag i allmänhet och handelsföretagen i synnerhet? Vad säger regeringspartierna och oppositionen om saken? Kom och lyssna på en panel med näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered och vice ordförande Helene Hellmark Knutsson.

13.30-14.15

IKEA - Konsumentbeteende för klimatet 

Arrangör: IKEA

Deltagare:

 • Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, (C)
 • Emma Berginger, talesperson i trafikfrågor och riksdagsledamot, (MP)
 • Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson, (M)
 • Hanna Westerén, miljö- och klimatpolitisk talesperson, (S)
 • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige 
 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 
 • Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
 • Helena Stålnert, moderator

Hur ska näringslivet och politiken engagera konsumenter för mer hållbara beteenden?
Kan människors konsumentmakt bidra till ett mer hållbart samhälle eller behöver beslutsfattarna se till att människorna lever hållbart? Denna fråga diskuteras ofta livligt i miljödebatten. I Plastutredningens betänkande föreslås att ett visst ansvar läggs på den enskilde att handla rätt, genom att människor blir bättre informerade och får incitament att välja rätt.

Men Plastutredningen konstaterar också att konsumentmakt inte räcker för att genomföra omställningen. Vilken är rätt avvägning och vilket ansvar har näringslivet? IKEA har gjort en global konsumentstudie för att förstå människors syn på klimatfrågan och hur de kan motiveras och ges förmågan att göra mer. Vi bjuder in till ett seminarium där studien presenteras och följs av en diskussion om individens, näringslivets och statens ansvar för ändrade konsumentbeteenden.

14:30-15:30

Forum för hållbar stadsutveckling - vart tog den nationella stadspolitiken vägen?

Arrangörer: Svensk Handel, Fastighetsägarna, Visita , Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare

Deltagare:

 • Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad (S)
 • Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun (M)
 • Helena Bjarnegård, riksarkitekt, ordförande, Rådet för hållbara städer
 • Rudolf Antoni, moderator, Fastighetsägarna
 • Elisabet Elmsäter Vegsö, moderator, Svensk Handel

Under förra mandatperioden presenterade regeringen Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. Hur ser det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsfrågorna ut och kommer strategin att utvecklas? En fråga som engagerar både politiken, civilsamhället och privata näringslivet. 

Stadsutveckling är i dag en bred fråga som engagerar många på både nationell, regional och lokal nivå. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. Forum för hållbar stadsutveckling bjuder in representanter från regeringen och Rådet för hållbara städer för att diskutera synen på stadsutveckling och bland annat söka svar på följande: Hur tas frågan om stadsutveckling vidare? Hur och kanske framförallt när kommer strategin att utvecklas med fler områden? Hur ser samverkan med näringslivet i dessa frågor ut? Helena Bjarnegård kommer att kommentera diskussionen utifrån de uppdrag hon har som Sveriges riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer.


16:00-17:00

OS och andra idrottsevenemang lyfter och utvecklar hela Sverige

Arrangör: Svensk Turism

Deltagare:

 • Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet
 • Susanne Andersson Pripp, ordförande Svensk Turism AB, vd Best Western Hotel Ett, Östersund
 • Peter Reinebo, verksamhetschef, Sveriges Olympiska Kommitté
 • Alice Bergholtz, projektchef, Parasport Sverige
 • Åsa Egrelius, Senior Public Affairs Manager, Visit Sweden
 • Caroline Strand, vd, Visit Stockholm
 • Mats Hedenström, moderator, Svensk Handel

Frågan om idrottsevenemangens betydelse är viktig och alltid i hetluften. Inte minst nu när vi står inför ett eventuell OS. I exportstrategin lyfts evenemang som en viktig del i att främja exporten och ur ett besöksnäringsperspektiv är det en möjlighet för att hålla hela landet levande.

Möten och evenemang bidrar positivt i flera perspektiv nationellt, regionalt och lokalt. Samtidigt blir förutsättningarna för att genomföra evenemang allt mer komplexa och konkurrensen hårdare, inte minst för evenemang som ger internationell synlighet. Allt fler länder gör väsentliga ansträngningar för att vinna evenemang och stora möten. Det finns tre huvudsakliga argument för detta: 1. Förberedelser och genomförande skapar sysselsättning och ett arv i form av arenor och andra projekt som ger långsiktig nytta 2. De besökare som reser till evenemanget för med sig pengar som spenderas i den lokala ekonomin och 3. Det intresse som genereras före, under och efter evenemanget spiller över på platsens varumärke vilket resulterar i framtida turism och investeringar. För att Sverige ska lyckas långsiktigt är det viktigt att möten och evenemang får en tydlig plats i besöksnäringens kommande strategi och att evenemang ses som verktyg för att uppnå målsättningarna i regeringens exportstrategi.

Tisdag 2 juli 

09:00-10:00

Därför trotsar matbutikerna butiksdöden

Arrangör: HUI Research, COOP

Deltagare:

 • Magnus Johansson, vd, COOP Sverige
 • Jonas Arnberg, vd, HUI Research

När handeln digitaliseras och konsumenternas beteende skiftar, förändras staden. Gaturummet blir ett annat när service och nöjen ökar och när gamla butikskedjor får lämna plats för nya. Kraven på enkelhet och närhet skärps när medborgarna vill ha en okomplicerad och hållbar vardag.

10:00-10.45 

IKEA - Morgondagens cirkulära upphandling 

Arrangör: IKEA

Deltagare:

 • Ardalan Shekarabi, civilminister, (S) 
 • Lena Herder, landschef, IKEA Sverige
 • Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
 • Johanna Persson, vd, Berendsen Sverige
 • Magnus Karlberg, professor, Luleå Tekniska Universitet
 • Helena Stålnert, moderator

Cirkulär ekonomi nämns både inom forskningen och politiken som en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Lösningen går ut på att återanvända och återvinna våra resurser och kräver ofta helt nya affärsmodeller när vi går från en linjär ekonomi till en cirkulär. Offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för att gå i den riktningen och har en nyckelroll i omställningen.

I utredningen "Från värdekedja till värdecykel" beskrivs offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att gå mot en cirkulär ekonomi genom att bland annat köpa funktioner i stället för produkter. Även i den nationella upphandlingsstrategin pekar man på att upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi.

11:00-11:50

I demokratins yttersta gränsland

Arrangör: Livsmedelshandlarna

Vad händer när rättsväsendet överger butikerna - hur tänker och gör företagarna då?
Brott mot företag ökar och alltfler företagare upplever det som meningslöst att anmäla brott eftersom ingenting händer. I en undersökning genomförd av Livsmedelshandlarna våren 2019 uppgav 95% av de tillfrågade att en anmälan inte leder till några konsekvenser för de som utfört brotten. Professor Stefan Holgersson och jur kand Ossian Grahn har gjort en forskningsrapport som visar på vad som händer med företagare när de upplever att de inte har rättssamhällets stöd i ryggen längre. Rapporten är helt ny och detta är första tillfället för dig som är intresserad av dessa frågor att ta del av resultat och slutsatser.

12:30-13:30
Lunchseminarium

När kriminella får diktera villkoren - hur brotten påverkar handeln och vilka åtgärder som krävs

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson, vice ordförande JU, (KD)
 • Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot, (MP)
 • Anders Svensson, vd, ICA Sverige
 • Marie Wallin, jurist, tidigare kammaråklagare
 • Viktor Adolphson, polisinspektör, Yttre Befäl
 • Monica Bloom, ICA-handlare
 • Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel
 • Henrik Ekelund, moderator, Svensk Handel

Var femte handlare uppger att de utsatts för hot eller våld den senaste månaden och var tredje butik har svårt att rekrytera personal på grund av brottsligheten. Dessutom leder allt färre anmälningar till fällande dom. Vem bär ansvaret och vad kan göras för att förbättra detta?

Brottsligheten som drabbar handeln får långtgående konsekvenser. Hälften av Sveriges butiker har tvingats ändra sitt sortiment på grund av de kriminellas härjningar. Allt fler handlare pratar om svårigheter att rekrytera och i flera fall har butiker lagts ner och nyetableringar stoppats på grund av brottslighet och otrygghet i området. Politiker, polis, åklagare och domstolar har hittills inte tagit vardagsbrotten på tillräckligt stort allvar vilket har resulterat i fler brott, fler brottsoffer och en känsla av att samhället gett upp kampen mot de kriminella. Välkommen till ett seminarium kring handelns utsatthet för brott och de lösningar som krävs för att skapa trygga handelsplatser. Lyssna på hur representanter från handeln, politiker, polis och åklagare resonerar kring vardagsbrotten. Varför leder så få brott till en fällande dom och vad kan göras för att förändra detta?


14:00-15:00

Onlinemarknadsföring en absolut nödvändighet för svenska handlare

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Anders Ygeman, digitaliseringsminister, (S)
 • Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen
 • Christine Grahn, Public Policy Manager Nordics, Facebook
 • Anna Mirsch Peiris, Senior Legal Counsel, Klarna
 • Daniel Westman, IT-jurist och expert i arbetsgruppen för Svensk Handels vägledning
 • Sofia Stigmar, jurist, Svensk Handel
 • Linda Leffler Olsson, jurist, Svensk Handel Juridik

I takt med att handeln förändras ändras också affärsmetoderna och behoven. Tillgång till data är en nödvändig resurs för att kunna erbjuda kunder den bästa handelsupplevelsen och för att konkurrera globalt, samtidigt som handeln är måna om att värna om individens integritet.

För handeln, och e-handeln i synnerhet, är kunskapen om kunderna och deras önskemål och köpbeteenden en avgörande framgångsfaktor. Med hjälp av webbplatsdata kan handelsföretagen erbjuda relevanta produkter och tjänster vid rätt tidpunkt. Svensk Handel har mot bakgrund av de olika regelverken som styr tillgång till data och möjligheten att inhämta kunders data tagit fram en vägledning till medlemsföretag för cookies och annan spårteknik. Handeln är av uppfattningen att öppenhet mot kund är framtiden. Affärsmöjligheten måste vägas mot integritetsriskerna och handeln är redo för samtal om vägen framåt då nya regelverk hägrar under kommande EU mandatperiod. Seminariet inleds med en kort presentation av Svensk Handels vägledning. Därefter presenterar digitaliseringsminisiter Anders Ygeman regeringens ståndpunkter och tankar kring framtidens data och privacyfrågor. Seminariet avslutas med en paneldebatt med av Datainspektionen, leverantörsledet, handelsföretag samt forskare och IT-jurist.


15:00-16:00

Snabbare, närmare och mer hållbara leveranser i hela Sverige – hur får vi det att hända?

Arrangör: Svensk Handel, Svensk Digital Handel

Deltagare:

 • Teres Lindberg, tjänstgörande riksdagsledamot, (S)
 • Lars Hjälmered, riksdagsledamot, ordförande Näringsutskottet (M)
 • Peter Hesslin, chef affärsområde Ecom Log, PostNord
 • Terese Bengard, verksamhetsledare, Hela Sverige ska leva
 • Tobias Åbonde, Nordisk ansvarig för hemleveranser, Bring
 • Christoffer Börjesson, CDO, Fastighetsägarna Stockholm
 • Per Ljungberg, vd, Svensk Digital Handel
 • Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel
 • Marie Enhörning, moderator, Svensk Handel

När all tillväxt inom handeln sker på nätet och fysiska butiker och webbutiker samspelar ställs nya krav på leveranserna. Konsumenten vill bestämma när, var och hur en vara ska levereras. Varorna ska komma snabbare, närmare och leveranserna ska vara hållbara. Hur får vi det att hända?

Välkommen till ett seminarium där vi blickar ut mot omvärlden och presenterar handelns förväntningar på framtidens leveranser. Och hör med berörda intressenter om hur vi säkrar friktionsfria konsumentdrivna leveranser i hela Sverige.

Onsdag 3 juli

08:00-09:00

Har din affärsmodell en plats i detaljhandelns framtida ekosystem?

Arrangörer: Svensk Handel, EY

Deltagare:

 • Malin Andree, partner, EY
 • Eric Jonsson, manager, EY
 • Sam Rihani, Sverigechef, Facebook
 • Jacob Wall, VP business development, AxelJohnsson
 • Anders Nyberg, vd, Apoteket Hjärtat
 • Patrik Hedelin, managing partner, eEquity
 • Axel Lindgren, kommunikationsstrateg, Houdini

Ny teknik och nya kundbeteenden ställer högre krav på svensk detaljhandel. Fler och fler företag inser att de traditionella affärsmodellerna måste omprövas. Vad krävs för att bolagen ska attrahera morgondagens kunder? Räcker det att transformeras inifrån eller är strategiska förvärv oundvikliga?

Svensk detaljhandel verkar i en spännande tid. Kundernas krav på snabbhet, individuella anpassningar och tydliga värderingar i kombination med digitalisering och ökad konkurrens driver detaljhandeln att agera. Många företag anpassar sig, men de behöver bli ännu djärvare och våga omvärdera sina affärsmodeller. Allt fler detaljhandelsföretag väljer att ingå föränderliga nätverk. Nätverken kan med tiden utvecklas till komplexa ekosystem med aktörer inom exempelvis detaljhandel, teknologi och medicin. Utmaningen är att förutse kommande ekosystem och identifiera vilka man bör bilda. I vilka ekosystem kan varje aktör generera värde och öka sin konkurrenskraft mer än på egen hand? Under seminariet belyser vi aktuella teman med koppling till nya affärsmodeller: Hur kan en produkt omformas till en tjänst och vilka konsekvenser får det på hållbarhet? Hur gynnas ett apotek av att tillhandahålla kliniktjänster? Hur kan partnerskap identifieras för att utveckla produkterbjudandet?

09:00-10:00

Hur påverkar e-handeln städer och köpcentrum?

Arrangör: HUI Research

Deltagare:

 • Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun (S)
 • Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research
 • Per Andersson, Senior Retail Analyst, HUI Research
 • Kajsa Hernell, vd, NCSC, Nordic Counsil of Shopping Centers
 • Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert stads- och platsutveckling, Svensk Handel
 • Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor
 • Agneta Persson Hellsten, näringslivslots, Huddinge kommun

E-handeln är nu detaljhandelns tillväxtmotor medan den fysiska handeln viker. Vilka köpcentrum och kommuner riskerar att drabbas av butiksdöden? Hur kan stadsplanering reducera riskerna? Och vilka strategier ger bättre livskraft för butiker, köpcentrum och stadskärnor?


10:00-11:00

IKEA - Agenda 2030: en katalysator för att folk med vanliga plånböcker ska få råd att bo, leva och trivas?

Arrangör: IKEA, BoKlok

Deltagare:

 • Monica von Schmalensee, ordförande, Rådet för hållbara städer
 • Per Molander, ordförande, Jämlikhetskommissionen
 • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
 • Lena Hök, Senior Vice President Sustainability, Skanska
 • Charlotta Herte, marknads- & försäljningschef, BoKlok
 • Thomas Brunk, strateg stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
 • Anna-Carin Windahl, moderator

Målen inom Agenda 2030 är ett viktigt verktyg för en hållbar omställning. Sverige har ett bra utgångsläge, men står ändå inför en rad sociala och miljömässiga utmaningar som påverkar människors levnadsmiljöer. Hur ser utmaningarna ut och vad gör regering, kommun och näringsliv för att bemöta dem?

Varför sätter bostadsorten förutsättningarna för människors livsutsikter? Hur säkerställer vi trygga och hälsosamma boendemiljöer för alla medborgare? Detta samtal riktar ljuset mot de olika utmaningar Sverige har i arbetet med hållbar utveckling vad gäller levnadsvillkor och boendemiljöer. Vi undersöker vad som krävs för att Agenda 2030 ska bli ett kraftfullt verktyg för en inkluderande omställning av samhället, lyfter konkreta exempel på hur kommuner brutit ned de globala målen till ett strategiskt verktyg för hållbar stadsutveckling och visar hur företag arbetar med Agenda 2030 i affärsutvecklingen för att bidra till ett hållbart samhälle.


11:00-12:00

Forum för hållbar stadsutveckling – vem äger och ansvarar för morgondagens stad?

Arrangörer: Svensk Handel, Fastighetsägarna, Visita, Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare

Deltagare:

 • Lena Micko, andra vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Knut Rost, vd, Diös
 • Mats Herner, exploateringschef, Wallenstam
 • Susanne Andersson Pripp, vd Best Western Hotel Ett, Östersund samt ordförande i Svensk Turism AB
 • Rudolf Antoni, moderator, Fastighetsägarna
 • Elisabet Elmsäter Vegsö, moderator, Svensk Handel

Handelns villkor förändras. Tidigare byggde handeln staden men kan i framtiden inte vara ensam bärare. Urbaniseringen har inneburit att de människor som idag finns i våra städer och framförallt de framtida innevånarna kommer att ställa högre krav och ha andra förväntningar än dagens.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang behöver alla aktörer såväl politiken, civilsamhället och det privata näringslivet ta sitt ansvar. Forum för hållbar stadsutveckling bjuder in ledande kommunpolitiker, fastighetsägare och näringslivsrepresentanter för att diskutera morgondagens stad. Frågor som kommer att lyftas är bland annat: Vem är ansvarig för stadskärnan? Vem står för finansieringen då verksamheterna är flyktiga? Utkomsten av seminariet ges som medskick till regeringen för utförandet av framtidens stadspolitik.

12:00-13:00

Digital handel i en gränslös värld

Arrangörer: HUI Research, Svensk Digital Handel

Deltagare:

 • Per Ljungberg, VD, Svensk Digital Handel
 • Jonas Arnberg, VD, HUI Research
 • Magnus Wiberg, Managing Partner, eEquity
 • Jacob Lovén, Grundare, Den Digitala Draken
 • Emma Hernell, Vice VD, HUI Research

Allt fler svenska e-handelsbolag gör affärer utomlands. Men vilka är strategierna för internationell expansion? Mycket går att lära av e-handeln i Kina, som enligt experter ligger tio år före västvärldens. Social commerce, gamification och digitala ekosystem utmärker en extrem utveckling.


13:00-14:00

Hög tid att stärka handelns och tjänstesektorns konkurrenskraft

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot, Näringsutskottet (M)
 • Johanna Haraldsson, riksdagsledamot, Arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet (S)
 • Patrik Joyce, chefsekonom, Almega
 • Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel
 • Anna Nordin, bitr förhandlingschef, Svensk Handel
 • Jonas Arnberg, vd, moderator, HUI Research

Handeln är näringslivets mest internationella bransch. Men till skillnad från tillverkningsindustrin ligger handelns och tjänstesektorns arbetskraftskostnader långt över europagenomsnittet. Hur ska tjänstesektorns konkurrenskraft stärkas när industrins märkessättning inte räcker till?

Nya kundbeteenden och ökad internationell konkurrens gör att handeln omvandlas i rasande fart. Samtidigt har Sverige bland de högsta arbetskraftskostnaderna i Europa och därmed svårare att konkurrera med egen export.


14:10-14:50

Skatt på plastpåsar – kassako eller riktig miljöpolitik? 

Arrangörer: Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel

Deltagare:

 • Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel
 • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood
 • Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)
 • Anton Fendert, kommunpolitiker Sundbyberg MP, Ordf Miljö- och hållbarhetsberedningen Region Stockholm

Finansdepartementet har presenterat ett förslag på skatt på plastbärkassar. Förslaget ligger inom ramen för Regeringens ambitioner för en grön skatteväxling. Skatten innebär att en plastbärkasse blir 3 kr dyrare, även de av förnybar och återvunnen plast. Förslaget har väckt kritik inom handeln som ställer sig frågande till om förslaget kan kallas verklig miljöpolitik.

Svenska handelsföretag har sedan informationsplikten kring plastbärkassar infördes arbetat aktivt för att minska förbrukningen av plastbärkassar. Mellan åren 2017- 2018 minskade användningen av plastbärkassar med 12 kassar per år, från 114 till 102. Det innebär att Sverige är i fas med EU-förordningen som har angett att svenskarna ska använda 90 stycken plastbärkassar per person och år. Till 2025 ska svenskarna använda 40 plastbärkassar per person och år. Handeln, myndigheterna och frivilligorganisationer arbetar sedan flera år tillsammans för att minskningen ska ske på det mest effektiva sättet. Samtidigt har handeln tagit fram mål som anger att man ska ställa om alla plastförpackningar från fossilt till förnybart och återvunnet. När det gäller plastbärkassar är exempelvis dagligvaruhandeln snart redan framme vid målet och sällanköpshandeln har tagit flera initiativ, såsom One Bag Habit. Trots detta föreslår nu Finansdepartementet och ansvarig minister Per Bolund att en skatt ska införas. Detta seminarium tar sikte på att debattera skattens påverkan på såväl miljön, statsintäkterna och näringslivet med representanter från flera olika politiska partier.


15:00-16:00

Från bergsprängare till myggjagare – uppnår skatt på kemikalier för elektronik och mode sitt syfte?

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, (C)
 • Pernilla Halldin, Public Affairs Sustainability, H&M
 • Klas Elm, vd, ElektronikBranschen
 • Jonas Arnberg, vd, HUI
 • Karin Johansson, vd, Svensk Handel
 • Magnus Nikkarinen, moderator, Svensk Handel

I den politiska överenskommelsen i januari 2019, 73-punktsprogrammet, aviserades att ett flertal miljöskatter kommer att införas under mandatperioden, däribland skatt baserad på kemikalieinnehåll i kläder och skor. I april förkunnade Regeringen att man ämnar utöka skatten på elektronik under 2019.

Seminariet vill belysa erfarenheterna av de kemikalieskatt på elektronik som redan finns och samtidigt beskriva effekterna om en motsvarande skatt införs för kläder och skor. Argumenten till att införa dessa skatter har i första hand varit miljörelaterade, men de ger också en skatteintäkt, samtidigt som den svenska handelns konkurrenskraft förväntas påverkas negativt. HUI har därför fått i uppdrag att göra en utredning som kommer att presenteras på seminariet. Detta följs av en panel som ges möjlighet att diskutera om svenska skatter på konsumentprodukter uppnår sina mål på en digitaliserad och globaliserad världsmarknad, både utifrån ett miljö-, skatteintäkts- och konkurrenskraftsmässigt perspektiv.

Torsdag 4 juli

08:30-10:00

Renässans eller ridå för svenska stadskärnor?

Arrangörer: HUI Research, Fastighetsägarna

Deltagare:

 • Michael Cronholm, COO, HUI Research
 • Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna

Hoten mot stadskärnan från externhandel och e-handel debatteras flitigt. Vad är egentligen ”stadskärnan”, hur ser utvecklingen ut i våra städer och vilken roll har fastighetsägarna?


Varmt välkomna!

Publicerad: 2019.06.11 Senast uppdaterad: 2019.06.11 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2019-06-26 14:38
26 jun 2019 kl 14:38

Deltar gärna på några av era seminarier. Är HR-chef på en mindre koncern inom handeln. Vi är medlemmar i Svensk Handel. Var är Handelns hus under Almedalsveckan?

Kommentar skapad 2019-07-18 15:32 Svensk Handel
18 jul 2019 kl 15:32

Ursäktar sent svar. Handelns hus ligger i kårhuset Rindis lokaler, Donnersgatan 1. Alla seminarier som ägde rum i huset går att se i efterhand på denna länken: https://www.svenskhandel.se/almedalen-2019/livesandning-fran-handelns-hus/ Tveka inte att återkomma till oss om du har frågor eller funderingar.