Publicerad: 2019.06.11   •  
Senast uppdaterad: 2019.06.11

Seminarier i Handelns hus

Måndag 1 juli

08:30-10:00

Nationella pålagor ett hot mot svensk handel och innovation

Arrangörer: HUI Research, Svensk Handel, ElektronikBranschen

Deltagare:

 • Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert, Svensk Handel
 • Johan Davidsson, chefsekonom, Svensk Handel
 • Klas Elm, vd, ElektronikBranschen
 • Jonas Arnberg, vd, HUI Research
 • Susanna Gideonson, förbundsordförande, Handelsanställdas förbund
 • Carl Vult von Steyern, nordenchef, Prisjakt
 • Niclas Ercisson, vd, Elgiganten
 • Emma Hernell, vice vd, HUI Research

10:30-11:30

Hur kan Sverige ta en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter?

Arrangörer: The Pathways Coalition, Scania, H&M, E.ON, Siemens

Deltagare:

 • Anders Åkesson, V. ordf Trafikutskottet, Riksdagen (C)
 • Anna-Caren Sätherberg, 3e v. ordf Trafikutskottet, Riksdagen (S)
 • Jessika Roswall, Ledamot Trafikutskottet, Riksdagen (M)
 • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Per Eckemark, Chef Division Nät, Svenska Kraftnät
 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • Anders Bylund, Head of eMobility, Siemens Norden
 • Lina Ödeen, Sustainability manager Global logistics, H&M
 • Åsa Pettersson, Head of Public Affairs and Sustainability, Scania
 • Johan Mörnstam, VD, E.ON Energidistribution

Utsläppen från tunga transporter i EU har ökat med 25 procent sedan 1990. Det är bråttom att bryta trenden - klimatet väntar inte. Med rätt incitament och styrmedel är det fullt möjligt att ställa om tunga godstransporter med långsiktig ekonomisk lönsamhet, långt snabbare än vad som nu sker.

Precis som all annan verksamhet måste tunga godstransporter bidra till Parisavtalets mål. Utmaningarna är stora, men det är också möjligheterna. Vi bjuder in till ett seminarium där vi tillsammans med politiker och andra beslutsfattare diskuterar vad som krävs för att snabba upp den svenska omställningen till fossilfria tunga transporter. Hur får vi till stånd en snabb utbyggnad av elvägar så att Sverige kan ansluta sig till en europeisk elvägskorridor? Hur kan staten och näringslivet samverka för att brister i överföringskapacitet inte ska stå i vägen för elektrifiering av transporter? Hur får vi till ett handslag mellan politik och näringsliv så att transportföretagen vågar satsa på icke-fossila fordon? Vilka åtgärder krävs för att säkerställa att kostnader för fossilfria transporter blir lägre än för fossila dito?

12:00-12:45
Lunchseminarium

Debatt om villkoren för svenska företags internationella konkurrenskraft

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande, Näringsutskottet (S)
 • Lars Hjälmered, ordförande, Näringsutskottet (M)
 • Stefan Karlsson, chefsanalytiker, EKN
 • Karin Johansson, vd, Svensk Handel
 • Mats Hedenström, moderator, Svensk Handel

Globaliseringen, digitaliseringen förändrar snabbt förutsättningarna för svenska handelsföretags och övriga näringslivets villkor och möjligheter att konkurrera på internationella marknader.

Samtidigt utmanas de senaste decenniernas trend mot en allt mer frihandelsvänliga värld av USA:s strafftullar mot bl.a. EU och växande spänningar mellan USA och EU på ena sidan och Kina på den andra. Ekonomin digitaliseras också parallellt i rasande fart och handelssektorn står under stort omvandlingstryck när nya affärsmodeller växer fram. Sverige är och har historiskt varit ett land som dragit stor nytta av frihandeln, har en tätposition i den digitala ekonomin och har internationellt sett en topposition vad gäller innovationskraft och företagsklimat. Men vi kan samtidigt inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Vad behöver göras för att stärka den internationella konkurrenskraften för svenska företag i allmänhet och handelsföretagen i synnerhet? Vad säger regeringspartierna och oppositionen om saken? Kom och lyssna på en panel med näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered och vice ordförande Helene Hellmark Knutsson.

13.30-14.15

IKEA - Konsumentbeteende för klimatet 

Arrangör: IKEA

Deltagare:

 • Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, (C)
 • Emma Berginger, talesperson i trafikfrågor och riksdagsledamot, (MP)
 • Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson, (M)
 • Hanna Westerén, miljö- och klimatpolitisk talesperson, (S)
 • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige 
 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 
 • Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
 • Helena Stålnert, moderator

Hur ska näringslivet och politiken engagera konsumenter för mer hållbara beteenden?
Kan människors konsumentmakt bidra till ett mer hållbart samhälle eller behöver beslutsfattarna se till att människorna lever hållbart? Denna fråga diskuteras ofta livligt i miljödebatten. I Plastutredningens betänkande föreslås att ett visst ansvar läggs på den enskilde att handla rätt, genom att människor blir bättre informerade och får incitament att välja rätt.

Men Plastutredningen konstaterar också att konsumentmakt inte räcker för att genomföra omställningen. Vilken är rätt avvägning och vilket ansvar har näringslivet? IKEA har gjort en global konsumentstudie för att förstå människors syn på klimatfrågan och hur de kan motiveras och ges förmågan att göra mer. Vi bjuder in till ett seminarium där studien presenteras och följs av en diskussion om individens, näringslivets och statens ansvar för ändrade konsumentbeteenden.

14:30-15:30

Forum för hållbar stadsutveckling - vart tog den nationella stadspolitiken vägen?

Arrangörer: Svensk Handel, Fastighetsägarna, Visita - Svensk Besöksnäring, Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare

Deltagare:

 • Helena Bjarnegård, riksarkitekt, ordförande, Rådet för hållbara städer
 • Rudolf Antoni, moderator, Fastighetsägarna
 • Elisabet Elmsäter Vegsö, moderator, Svensk Handel

Under förra mandatperioden presenterade regeringen Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. Hur ser det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsfrågorna ut och kommer strategin att utvecklas? En fråga som engagerar både politiken, civilsamhället och privata näringslivet. 

Stadsutveckling är i dag en bred fråga som engagerar många på både nationell, regional och lokal nivå. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. Forum för hållbar stadsutveckling bjuder in representanter från regeringen och Rådet för hållbara städer för att diskutera synen på stadsutveckling och bland annat söka svar på följande: Hur tas frågan om stadsutveckling vidare? Hur och kanske framförallt när kommer strategin att utvecklas med fler områden? Hur ser samverkan med näringslivet i dessa frågor ut? Helena Bjarnegård kommer att kommentera diskussionen utifrån de uppdrag hon har som Sveriges riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer.


16:00-17:00

OS och andra idrottsevenemang lyfter och utvecklar hela Sverige

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet
 • Susanne Andersson Pripp, ordförande, Svensk Turism AB
 • Peter Reinebo, verksamhetschef, Sveriges Olympiska Kommitté
 • Alice Bergholtz, projektchef, Parasport Sverige
 • Mats Hedenström, moderator, Svensk Handel

Frågan om idrottsevenemangens betydelse är viktig och alltid i hetluften. Inte minst nu när vi står inför ett eventuell OS. I exportstrategin lyfts evenemang som en viktig del i att främja exporten och ur ett besöksnäringsperspektiv är det en möjlighet för att hålla hela landet levande.

Möten och evenemang bidrar positivt i flera perspektiv nationellt, regionalt och lokalt. Samtidigt blir förutsättningarna för att genomföra evenemang allt mer komplexa och konkurrensen hårdare, inte minst för evenemang som ger internationell synlighet. Allt fler länder gör väsentliga ansträngningar för att vinna evenemang och stora möten. Det finns tre huvudsakliga argument för detta: 1. Förberedelser och genomförande skapar sysselsättning och ett arv i form av arenor och andra projekt som ger långsiktig nytta 2. De besökare som reser till evenemanget för med sig pengar som spenderas i den lokala ekonomin och 3. Det intresse som genereras före, under och efter evenemanget spiller över på platsens varumärke vilket resulterar i framtida turism och investeringar. För att Sverige ska lyckas långsiktigt är det viktigt att möten och evenemang får en tydlig plats i besöksnäringens kommande strategi och att evenemang ses som verktyg för att uppnå målsättningarna i regeringens exportstrategi.

Tisdag 2 juli 

10:00-10.45 

IKEA - Morgondagens cirkulära upphandling 

Arrangör: IKEA

Deltagare:

 • Ardalan Shekarabi, civilminister, (S) 
 • Lena Herder, landschef, IKEA Sverige
 • Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
 • Johanna Persson, vd, Berendsen Sverige
 • Magnus Karlberg, professor, Luleå Tekniska Universitet
 • Helena Stålnert, moderator

Cirkulär ekonomi nämns både inom forskningen och politiken som en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Lösningen går ut på att återanvända och återvinna våra resurser och kräver ofta helt nya affärsmodeller när vi går från en linjär ekonomi till en cirkulär. Offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för att gå i den riktningen och har en nyckelroll i omställningen.

I utredningen "Från värdekedja till värdecykel" beskrivs offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att gå mot en cirkulär ekonomi genom att bland annat köpa funktioner i stället för produkter. Även i den nationella upphandlingsstrategin pekar man på att upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi.

12:30-13:30
Lunchseminarium

Handelns utsatthet för brott

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson, Vice ordförande JU, (KD)
 • Marie Wallin, jurist, tidigare kammaråklagare
 • Viktor Adolphson, polisinspektör, Yttre Befäl
 • Monica Bloom, Ica handlare
 • Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel
 • Henrik Ekelund, moderator, Svensk Handel

Var femte handlare uppger att de utsatts för hot eller våld den senaste månaden och var tredje butik har svårt att rekrytera personal på grund av brottsligheten. Dessutom leder allt färre anmälningar till fällande dom. Vem bär ansvaret och vad kan göras för att förbättra detta?

Brottsligheten som drabbar handeln får långtgående konsekvenser. Hälften av Sveriges butiker har tvingats ändra sitt sortiment på grund av de kriminellas härjningar. Allt fler handlare pratar om svårigheter att rekrytera och i flera fall har butiker lagts ner och nyetableringar stoppats på grund av brottslighet och otrygghet i området. Politiker, polis, åklagare och domstolar har hittills inte tagit vardagsbrotten på tillräckligt stort allvar vilket har resulterat i fler brott, fler brottsoffer och en känsla av att samhället gett upp kampen mot de kriminella. Välkommen till ett seminarium kring handelns utsatthet för brott och de lösningar som krävs för att skapa trygga handelsplatser. Lyssna på hur representanter från handeln, politiker, polis och åklagare resonerar kring vardagsbrotten. Varför leder så få brott till en fällande dom och vad kan göras för att förändra detta?


14:00-15:00

Onlinemarknadsföring en absolut nödvändighet för svenska handlare

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Anders Ygeman, digitaliseringsminister, (S)
 • Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen
 • Daniel Westman, IT-jurist och expert i arbetsgruppen för Svensk Handels vägledning
 • Sofia Stigmar, jurist, Svensk Handel
 • Linda Leffler Olsson, jurist, Svensk Handel Juridik
 • Facebook, TBA

I takt med att handeln förändras ändras också affärsmetoderna och behoven. Tillgång till data är en nödvändig resurs för att kunna erbjuda kunder den bästa handelsupplevelsen och för att konkurrera globalt, samtidigt som handeln är måna om att värna om individens integritet.

För handeln, och e-handeln i synnerhet, är kunskapen om kunderna och deras önskemål och köpbeteenden en avgörande framgångsfaktor. Med hjälp av webbplatsdata kan handelsföretagen erbjuda relevanta produkter och tjänster vid rätt tidpunkt. Svensk Handel har mot bakgrund av de olika regelverken som styr tillgång till data och möjligheten att inhämta kunders data tagit fram en vägledning till medlemsföretag för cookies och annan spårteknik. Handeln är av uppfattningen att öppenhet mot kund är framtiden. Affärsmöjligheten måste vägas mot integritetsriskerna och handeln är redo för samtal om vägen framåt då nya regelverk hägrar under kommande EU mandatperiod. Seminariet inleds med en kort presentation av Svensk Handels vägledning. Därefter presenterar digitaliseringsminisiter Anders Ygeman regeringens ståndpunkter och tankar kring framtidens data och privacyfrågor. Seminariet avslutas med en paneldebatt med av Datainspektionen, leverantörsledet, handelsföretag samt forskare och IT-jurist.


15:00-16:00

Snabbare, närmare och mer hållbara leveranser i hela Sverige – hur får vi det att hända?

Arrangör: Svensk Handel, Svensk Digital Handel

Deltagare:

 • Teres Lindberg, tjänstgörande riksdagsledamot, (S)
 • Lars Hjälmered, riksdagsledamot, ordförande Näringsutskottet (M)
 • Arne Anderssson, E-handelsexpert, PostNord
 • Terese Bengard, verksamhetsledare, Hela Sverige ska leva
 • Tobias Åbonde, Nordisk ansvarig för hemleveranser, Bring
 • Christoffer Börjesson, CDO, Fastighetsägarna Stockholm
 • Per Ljungberg, vd, Svensk Digital Handel
 • Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel
 • Marie Enhörning, moderator, Svensk Handel

När all tillväxt inom handeln sker på nätet och fysiska butiker och webbutiker samspelar ställs nya krav på leveranserna. Konsumenten vill bestämma när, var och hur en vara ska levereras. Varorna ska komma snabbare, närmare och leveranserna ska vara hållbara. Hur får vi det att hända?

Välkommen till ett seminarium där vi blickar ut mot omvärlden och presenterar handelns förväntningar på framtidens leveranser. Och hör med berörda intressenter om hur vi säkrar friktionsfria konsumentdrivna leveranser i hela Sverige.

Onsdag 3 juli

08:00-09:00

Har din affärsmodell en plats i detaljhandelns framtida ekosystem?

Arrangörer: Svensk Handel, EY

Deltagare:

 • Malin Andree, partner, EY
 • Eric Jonsson, manager, EY
 • Jacob Wall, VP business development, AxelJohnsson
 • Anders Nyberg, vd, Apoteket Hjärtat
 • Patrik Hedelin, managing partner, eEquality
 • Axel Lindgren, kommunikationsstrateg, Houdini

Ny teknik och nya kundbeteenden ställer högre krav på svensk detaljhandel. Fler och fler företag inser att de traditionella affärsmodellerna måste omprövas. Vad krävs för att bolagen ska attrahera morgondagens kunder? Räcker det att transformeras inifrån eller är strategiska förvärv oundvikliga?

Svensk detaljhandel verkar i en spännande tid. Kundernas krav på snabbhet, individuella anpassningar och tydliga värderingar i kombination med digitalisering och ökad konkurrens driver detaljhandeln att agera. Många företag anpassar sig, men de behöver bli ännu djärvare och våga omvärdera sina affärsmodeller. Allt fler detaljhandelsföretag väljer att ingå föränderliga nätverk. Nätverken kan med tiden utvecklas till komplexa ekosystem med aktörer inom exempelvis detaljhandel, teknologi och medicin. Utmaningen är att förutse kommande ekosystem och identifiera vilka man bör bilda. I vilka ekosystem kan varje aktör generera värde och öka sin konkurrenskraft mer än på egen hand? Under seminariet belyser vi aktuella teman med koppling till nya affärsmodeller: Hur kan en produkt omformas till en tjänst och vilka konsekvenser får det på hållbarhet? Hur gynnas ett apotek av att tillhandahålla kliniktjänster? Hur kan partnerskap identifieras för att utveckla produkterbjudandet?


11:00-12:00

Forum för hållbar stadsutveckling – vem äger och ansvarar för morgondagens stad?

Arrangörer: Svensk Handel, Fastighetsägarna, Visita - Svensk Besöksnäring, Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare

Deltagare:

 • Lena Micko, andra vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Knut Rost, vd, Diös
 • Mats Herner, exploateringschef, Wallenstam
 • Susanne Andersson Pripp, vd Best Western Hotel Ett, Östersund samt ordförande i Svensk Turism AB
 • Rudolf Antoni, moderator, Fastighetsägarna
 • Elisabet Elmsäter Vegsö, moderator, Svensk Handel

Handelns villkor förändras. Tidigare byggde handeln staden men kan i framtiden inte vara ensam bärare. Urbaniseringen har inneburit att de människor som idag finns i våra städer och framförallt de framtida innevånarna kommer att ställa högre krav och ha andra förväntningar än dagens.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang behöver alla aktörer såväl politiken, civilsamhället och det privata näringslivet ta sitt ansvar. Forum för hållbar stadsutveckling bjuder in ledande kommunpolitiker, fastighetsägare och näringslivsrepresentanter för att diskutera morgondagens stad. Frågor som kommer att lyftas är bland annat: Vem är ansvarig för stadskärnan? Vem står för finansieringen då verksamheterna är flyktiga? Utkomsten av seminariet ges som medskick till regeringen för utförandet av framtidens stadspolitik.


13:00-14:00

Hög tid att stärka handelns och tjänstesektorns konkurrenskraft

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel
 • Karin Johansson, vd, Svensk Handel

Handeln är näringslivets mest internationella bransch. Men till skillnad från tillverkningsindustrin ligger handelns och tjänstesektorns arbetskraftskostnader långt över europagenomsnittet. Hur ska tjänstesektorns konkurrenskraft stärkas när industrins märkessättning inte räcker till?

Nya kundbeteenden och ökad internationell konkurrens gör att handeln omvandlas i rasande fart. Samtidigt har Sverige bland de högsta arbetskraftskostnaderna i Europa och därmed svårare att konkurrera med egen export.


15:00-16:00

Från bergsprängare till myggjagare – uppnår skatt på kemikalier för elektronik och mode sitt syfte?

Arrangör: Svensk Handel

Deltagare:

 • Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, (C)
 • Pernilla Halldin, Public Affairs Sustainability, H&M
 • Klas Elm, vd, ElektronikBranschen
 • Jonas Arnberg, vd, HUI
 • Karin Johansson, vd, Svensk Handel
 • Magnus Nikkarinen, moderator, Svensk Handel

I den politiska överenskommelsen i januari 2019, 73-punktsprogrammet, aviserades att ett flertal miljöskatter kommer att införas under mandatperioden, däribland skatt baserad på kemikalieinnehåll i kläder och skor. I april förkunnade Regeringen att man ämnar utöka skatten på elektronik under 2019.

Seminariet vill belysa erfarenheterna av de kemikalieskatt på elektronik som redan finns och samtidigt beskriva effekterna om en motsvarande skatt införs för kläder och skor. Argumenten till att införa dessa skatter har i första hand varit miljörelaterade, men de ger också en skatteintäkt, samtidigt som den svenska handelns konkurrenskraft förväntas påverkas negativt. HUI har därför fått i uppdrag att göra en utredning som kommer att presenteras på seminariet. Detta följs av en panel som ges möjlighet att diskutera om svenska skatter på konsumentprodukter uppnår sina mål på en digitaliserad och globaliserad världsmarknad, både utifrån ett miljö-, skatteintäkts- och konkurrenskraftsmässigt perspektiv.

Torsdag 4 juli

08:30-10:00

Renässans eller ridå för svenska stadskärnor?

Arrangörer: HUI Research, Fastighetsägarna

Deltagare:

 • Michael Cronholm, COO, HUI Research
 • Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna


Varmt välkomna!

Kommentarer (0)