Information om hur företag och arbetsplatser kan förebygga smitta av coronavirussjukdomen covid-19

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids covid-19 genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Den här texten är en sammanfattning av WHOs dokument ”Getting your workplace ready for COVID-19”. Ta gärna del av informationen i sin helhet här.

Folkhälsomyndighetens hemsida finns två varianter av affischer/anslag med information om bla vikten av god handhygien. Det är av största vikt att följa myndigheternas uppmaningar och rekommendationer.

1. Enkla sätt att förebygga smitta av covid-19 på arbetsplatsen. Åtgärderna nedan bör vidtas direkt även om ingen smittad finns på företaget/arbetsplatsen:

 • Se över städrutiner. Inkludera att ytor, exempelvis bord och dörrhandtag, torkas av med desinfektionsmedel.
 • Se till att anställda har tillgång till desinfektionsmedel att torka av utrustning, exempelvis tangentbord och mobiltelefoner med.
 • Uppmana anställda, besökare och kunder att använda handsprit genom att placera ut detta på lämpliga ställen. Sätt upp affischer/anslag om vikten av god handhygien mm.
 • Informera om vikten av att tvätta händerna regelbundet och hålla minst en meters avstånd från personer som hostar eller nyser.
 • Informera anställda om att de ska sjukanmäla sig och stanna hemma när de är sjuka, även om de bara har lindriga sjukdomssymtom. Sätt upp affischer/anslag om detta på arbetsplatsen.
 • Informera de anställda om vad som gäller för ersättning vid sjukdom och möjligheten att få smittbärarpenning när en person riskerar att vara smittad av covid-19

2. Beakta risken för smitta vid planering och organisering av möten, sammankomster mm

 • Se över mötesformer. Vilka möten är nödvändiga att ha fysiskt? Vilka möten kan ersättas med telefon eller videomöten?
 • Håll er uppdaterade om eventuella restriktioner om möten och sammankomster som myndigheter kan besluta om.
 • Behåll deltagarlistor för eventuella större sammankomster och möten för att underlätta eventuell smittspårning.
 • Ha en beredskap för att en mötesdeltagare kan insjukna under mötet och hur detta i så fall ska hanteras.
 • Om en mötesdeltagare insjuknar är det viktigt att sprida den informationen till alla mötesdeltagare.
 • Påminn deltagare att hosta och nysa i armvecket.
 • Om det är möjligt, sträva efter att placera ut stolar med en meters mellanrum.
 • Om det är lämpligt öppna fönster eller dörrar t.ex. vid pauser.

3. Se över möjligheterna att minska och anpassa de resor som görs i tjänsten för att undvika smitta

4. Förbered arbetsplatsen för när smitta av covid-19 konstaterats på orten

Publicerad: 2020.03.12, Senast uppdaterad: 2020.03.12, Kategori: Corona-AG