Centrala kollektivavtal om korttidsarbete (tidigare korttidspermittering)

Svensk Handel har träffat följande centrala kollektivavtal som möjliggör för dig att träffa lokalt kollektivavtal om korttidsarbete. Här hittar du även kompletterande centrala kollektivavtal. Sidan uppdaterades senast den 1 april 2020 kl. 13.24.

  Det är en förutsättning och ett villkor för att stödet ska beviljas att ditt företags ekonomiska problem är tillfälliga och allvarliga och att de inte kunnat förutses eller undvikas. Stöd kan inte utgå till företag som redan tidigare befunnit sig i ekonomiska svårigheter som t.ex. haft problem med orderingång eller försäljning eller är föremål för rekonstruktion. Tänk på att det finns ingen garanti att du kommer att få stöd.

  Du ska också ha uttömt alla andra åtgärder i företaget för att minska kostnaden för arbetskraft, exempelvis genom att avsluta anställningar för anställda som inte bedöms vara verksamhetskritiska. Det kan röra sig om att avsluta tidsbegränsade anställningar och provanställningar, säga upp avtal avseende inhyrd personal och konsulter samt ändra arbetstidsscheman.

  Svensk Handel arbetar för fullt med att träffa sådana nödvändiga centrala kollektiva avtal. Information om nya kollektivavtal läggs ut på Arbetsgivarguiden och på denna sida.

  Detaljhandelsavtalet, Lager och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet

  Svensk Handel har den 17 mars 2020 tecknat kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Detaljhandelsavtalet, Lager och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet. Du kan läsa mer om detta och vad det innebär här.

  Handelns tjänstemannaavtal, DT-avtalet, Apoteksavtalet och Systembolagsavtalet

  Svensk Handel har den 18 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Unionen. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Handelns tjänstemannaavtal, kollektivavtal för tjänstemän inom detaljhandeln (DT-avtalet), kollektivavtal för apoteksanställda och kollektivavtal för Systembolag. Du kan läsa mer om detta och vad det innebär här.

  Handelns tjänstemannaavtal och Systembolagsavtalet

  Svensk Handel har den 19 mars 2020 tecknat sådant centralt kollektivavtal med Akademikerförbunden. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Handelns tjänstemannaavtal och kollektivavtal för Systembolag. Du kan läsa mer här.

  Apoteksavtalet

  Svensk Handel har den 25 mars 2020 tecknat sådant centralt kollektivavtal med Sveriges Farmaceuter. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av kollektivavtal för apoteksanställda. Du kan läsa mer här.

  Optikeravtalet

  Svensk Handel har den 19 mars 2020 samt den 30 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med SRAT. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av kollektivavtal för Optiker. Du kan läsa mer här.

  Restaurang- och caféavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Hotell – och Restaurangfacket och avtalet omfattar företag bundna av kollektivavtal för restaurang- och caféanställda. Du kan läsa mer här.

  Trävaruhandelsavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 samt den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med GS och avtalet omfattar företag bundna av Trävaruhandelsavtalet. Du kan läsa mer här.

  Handel & Metallavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 samt den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med IF Metall. Avtalet omfattar företag bundna av Handel & Metallavtalet samt kollektivavtal avseende arbetare vid Ahlsell Sverige AB, division Gelia, Svenskafoder AB samt Teknosan AB. Du kan läsa mer här.

  Elektronikteknikeravtalet

  Svensk Handel har den 24 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet och avtalet omfattar företag bundna av kollektivavtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Du kan läsa mer här.

  Ledaravtalet

  Svensk Handel har den 25 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Ledarna om korttidsarbete. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Ledaravtalet. Du kan läsa mer här.

  FOREX-avtalet

  Svensk Handel har den 24 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Finansförbundet. Du kan läsa mer här.

  Publicerad: 2020.03.23, Senast uppdaterad: 2020.04.01, Kategori: Corona-AG