Centrala kollektivavtal om korttidsarbete

Svensk Handel har träffat följande centrala kollektivavtal som möjliggör för dig att träffa lokalt kollektivavtal om korttidsarbete. Här hittar du även kompletterande centrala kollektivavtal. Vi arbetar för fullt med att träffa sådana nödvändiga centrala kollektiva avtal och uppdaterar denna sida löpande. Sidan uppdaterades senast den 28 maj 2020 kl. 11.54.

  Det är en förutsättning och ett villkor för att stödet ska beviljas att ditt företags ekonomiska problem är tillfälliga och allvarliga och att de inte kunnat förutses eller undvikas. Stöd kan inte utgå till företag som redan tidigare befunnit sig i ekonomiska svårigheter som t.ex. haft problem med orderingång eller försäljning eller är föremål för rekonstruktion. Tänk på att det finns ingen garanti att du kommer att få stöd.

  Du ska också ha uttömt alla andra åtgärder i företaget för att minska kostnaden för arbetskraft, exempelvis genom att avsluta anställningar för anställda som inte bedöms vara verksamhetskritiska. Det kan röra sig om att avsluta tidsbegränsade anställningar och provanställningar, säga upp avtal avseende inhyrd personal och konsulter samt ändra arbetstidsscheman.

  Detaljhandelsavtalet, Lager och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet

  Svensk Handel har den 17 mars 2020, den 29 april 2020 och den 5 maj 2020 tecknat kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. De centrala kollektivavtalen omfattar företag som är bundna av Detaljhandelsavtalet, Lager och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här, tilläggsavtal 1 här och tilläggsavtal 2 (arbetstidsminskning med 80%) här.

  Läs mer om vad det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete innebär här.

  Handelns tjänstemannaavtal, DT-avtalet, Apoteksavtalet och Systembolagsavtalet

  Svensk Handel har den 18 mars 2020, den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) samt den 24 april 2020 (ytterligare tilläggsöverenskommelser om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 %) tecknat centrala kollektivavtal med Unionen. De centrala kollektivavtalen omfattar företag som är bundna av Handelns tjänstemannaavtal, kollektivavtal för tjänstemän inom detaljhandeln (DT-avtalet), kollektivavtal för apoteksanställda och kollektivavtal för Systembolag. Ta del av det centrala kollektivavtalet här, tilläggsöverenskommelsen här och de ytterligare tilläggsöverenskommelserna om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 % här.

   

  Handelns tjänstemannaavtal och Systembolagsavtalet

  Svensk Handel har den 19 mars 2020, den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) samt den 24 april 2020 (ytterligare tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 %) tecknat centralt kollektivavtal med Akademikerförbunden. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Handelns tjänstemannaavtal och kollektivavtal för Systembolag. Ta del av det centrala kollektivavtalet här, tilläggsöverenskommelsen här och den ytterligare tilläggsöverenskommelsen om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 % här.

  Apoteksavtalet

  Svensk Handel har den 25 mars 2020 och den 6 maj 2020 (tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 %) tecknat centralt kollektivavtal med Sveriges Farmaceuter. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av kollektivavtal för apoteksanställda. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 % här.

  Svensk Handel har den 25 maj 2020 tecknat tilläggsöverenskommelse avseende möjlighet att kombinera korttidsarbete med uppsägningstid med Unionen. Tilläggsöverenskommelsen omfattar kollektivavtal för apoteksanställda med Unionen. Ta del av tilläggsöverenskommelsen avseende möjlighet att kombinera korttidsarbete med uppsägningstid här.

  Optikeravtalet

  Svensk Handel har den 19 mars 2020, den 30 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) samt den 8 maj 2020 (ytterligare tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 %) tecknat centralt kollektivavtal med SRAT. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av kollektivavtal för optiker. Ta del av det centrala kollektivavtalet här, tilläggsöverenskommelsen här och den ytterligare tilläggsöverenskommelsen om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 % här.

  Restaurang- och caféavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Hotell – och Restaurangfacket och avtalet omfattar företag bundna av kollektivavtal för restaurang- och caféanställda. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Trävaruhandelsavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 samt den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med GS och avtalet omfattar företag bundna av Trävaruhandelsavtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  Handel & Metallavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020, den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) samt den 4 maj 2020 (ytterligare tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 %) tecknat centralt kollektivavtal med IF Metall. Avtalet omfattar företag bundna av Handel & Metallavtalet samt kollektivavtal avseende arbetare vid Ahlsell Sverige AB, division Gelia, Svenskafoder AB samt Teknosan AB. Ta del av det centrala kollektivavtalet här, tilläggsöverenskommelsen här och den ytterligare tilläggsöverenskommelsen om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 % här.

  Elektronikteknikeravtalet

  Svensk Handel har den 24 mars 2020 samt den 7 maj 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet och avtalet omfattar företag bundna av kollektivavtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  Ledaravtalet

  Svensk Handel har den 25 mars 2020 samt den 28 april 2020 (tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 %) tecknat centralt kollektivavtal med Ledarna om korttidsarbete. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Ledaravtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  FOREX-avtalet

  Svensk Handel har den 24 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Finansförbundet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Stoppmöbelindustriavtalet

  Svensk Handel har den 15 april 2020 tecknat överenskommelse med GS-facket om att tillämpa överenskommelsen mellan TMF och GS avseende korttidsarbete gällande stoppmöbelindustriavtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Publicerad: 2020.03.23, Senast uppdaterad: 2020.05.28, Kategori: Corona-AG