Centrala kollektivavtal om korttidsarbete

Svensk Handel har träffat följande centrala kollektivavtal, tilläggsöverenskommelser och förlängningar. Sidan uppdateras löpande.

  Detaljhandelsavtalet, Lager- och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet

  Läs mer om Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Handelsanställdas förbund här.

  Handelns tjänstemannaavtal, DT-avtalet, Apoteksavtalet och Systembolagsavtalet

  Läs mer om Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Unionen här.

  Handelns tjänstemannaavtal och Systembolagsavtalet

  Läs mer om Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Akademikerförbunden här.

  Apoteksavtalet

  Läs mer om Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Sveriges Farmaceuter här.

  Optikeravtalet

  Läs mer om Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med SRAT här.

  Restaurang- och caféavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Hotell – och Restaurangfacket och avtalet omfattar företag bundna av kollektivavtal för restaurang- och caféanställda. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Informationen kommer att uppdateras inom kort.

  Trävaruhandelsavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 samt den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med GS och avtalet omfattar företag bundna av Trävaruhandelsavtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  Det finns för närvarande inget centralt kollektivavtal om korttidsarbete under förlängningen till och med den 30 juni 2021.

  Handel & Metallavtalet

  Svensk Handel har den 15 januari 2020 tecknat en överenskommelse om förlängning av det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete med IF Metall på Handel & Metallavtalet. Överenskommelsen gäller fram till och med den 30 juni 2021. Ta del av tilläggsöverenskommelsen här.

  Överenskommelsen ger även möjlighet att lokalt komma överens om en arbetstidsminskning på 80 % under januari, februari och mars 2021. Överenskommelsen innefattar också en möjlighet att från och med den 1 januari 2021 göra kompetensutvecklingsinsatser under korttidspermittering. Förutsättningarna för sådana insatser ska regleras genom lokal överenskommelse.

  Svensk Handel har den 20 mars 2020, den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) samt den 4 maj 2020 (ytterligare tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 %) tecknat centralt kollektivavtal med IF Metall. Avtalet omfattar företag bundna av Handel & Metallavtalet samt kollektivavtal avseende arbetare vid Ahlsell Sverige AB, division Gelia, Svenskafoder AB samt Teknosan AB. Ta del av det centrala kollektivavtalet här, tilläggsöverenskommelsen här och den ytterligare tilläggsöverenskommelsen om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 % under maj, juni och juli 2020 här.

  Elektronikteknikeravtalet

  Svensk Handel har den 26 mars 2021 tecknat en överenskommelse om förlängning av det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete med Svenska Elektrikerförbundet. Ta del av förlängningen här. Det centrala kollektivavtalet är förlängt till och med juni 2021.

  Svensk Handel har den 24 mars 2020 samt den 7 maj 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet och avtalet omfattar företag bundna av kollektivavtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  Ledaravtalet

  Svensk Handel har den 2 februari 2021 tecknat en överenskommelse om förlängning av det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete med Ledarna. Ta del av förlängningen här.

  Svensk Handel har den 25 mars 2020 samt den 28 april 2020 (tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 % under maj, juni och juli 2020) tecknat centralt kollektivavtal med Ledarna om korttidsarbete. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Ledaravtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  FOREX-avtalet

  Svensk Handel har den 24 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Finansförbundet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Svensk Handel och Finansförbundet har träffat överenskommelse om förlängning till och med den 30 juni 2021 av det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete. Överenskommelsen omfattar även en möjlighet att lokalt komma överens om en arbetstidsminskning om 80 procent under januari, februari och mars 2021. Ta del av förlängningen här.

  Stoppmöbelindustriavtalet

  Svensk Handel har den 15 april 2020 tecknat överenskommelse med GS-facket om att tillämpa överenskommelsen mellan TMF och GS avseende korttidsarbete gällande stoppmöbelindustriavtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Det finns för närvarande inget centralt kollektivavtal om korttidsarbete under förlängningen till och med den 30 juni 2021.

  Publicerad: 2020.03.23, Senast uppdaterad: 2021.04.12, Kategori: Corona-AG