Centrala kollektivavtal om korttidsarbete

Svensk Handel har träffat följande centrala kollektivavtal, tilläggsöverenskommelser och förlängningar. Sidan uppdateras löpande.

  Detaljhandelsavtalet, Lager- och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet

  Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Handelsanställdas förbund.

  Handelns tjänstemannaavtal, DT-avtalet, Apoteksavtalet och Systembolagsavtalet

  Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Unionen.

  Handelns tjänstemannaavtal och Systembolagsavtalet

  Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Akademikerförbunden.

  Apoteksavtalet

  Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Sveriges Farmaceuter.

  Optikeravtalet

  Svensk Handels centrala kollektivavtal om korttidsarbete med SRAT.

  Restaurang- och caféavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Hotell – och Restaurangfacket och avtalet omfattar företag bundna av kollektivavtal för restaurang- och caféanställda. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Informationen kommer att uppdateras inom kort.

  Trävaruhandelsavtalet

  Svensk Handel har den 20 mars 2020 samt den 25 mars 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med GS och avtalet omfattar företag bundna av Trävaruhandelsavtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  Det finns för närvarande inget centralt kollektivavtal om korttidsarbete under förlängningen till och med den 30 juni 2021.

  Handel & Metallavtalet

  Svensk Handel och IF Metall tecknade 30 juni 2021 en överenskommelse om att förlänga det centrala kollektivavtalet om korttidspermittering med statligt stöd på Handel & Metallavtalet. Överenskommelsen gäller från 1 juli till och med 30 september 2021 och ger möjlighet att teckna lokala överenskommelser om korttidsarbete.

  Förlängning av kollektivavtal korttidsarbete Handel & Metall.

  Tidigare överenskommelser

  Den 20 mars 2020 träffade Svensk Handel och IF Metall ett centralt kollektivavtal gällande korttidspermittering med statligt stöd. Avtalet avsåg dels Handel & Metallavtalet och dels kollektivavtalet avseende arbetare vid Ahlsell Sverige AB, division Gelia, Svenska Foder AB samt Teknosan AB. Det centrala kollektivavtalet tecknades för perioden 16 mars 2020 - 31 december 2020. Kollektivavtalet reglerade att det fanns möjlighet att träffa lokala överenskommelser om korttidspermittering i tre steg; 20, 40 och 60%. Centralt kollektivavtal Svensk Handel & IF Metall.

  Den 25 mars 2020 träffade parterna en tilläggsöverenskommelse till det centrala kollektivavtalet och innebörden av överenskommelsen var en förändring av förutsättningarna för personer som är under uppsägningstid och omfattas av korttidsarbete. Tilläggsöverenskommelse 25 mars 2020.

  Den 4 maj 2020 träffade parterna ytterligare en tilläggsöverenskommelse som innebar att det infördes en möjlighet att träffa lokala överenskommelser om korttidspermittering i ytterligare ett steg; 80%, för perioden 1 maj till och med 31 juli 2020. Tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete 4 maj 2020.

  Den 15 januari 2021 träffade parterna en överenskommelse om att förlänga det centrala kollektivavtalet om korttidspermittering med statligt stöd på Handel & Metallavtalet. Förlängningen av det centrala kollektivavtalet innebar att det fanns möjlighet att teckna lokala överenskommelser enligt tidigare bestämmelser under perioden 1 december 2020 till och med 30 juni 2021. Från och med 1 januari 2021 gavs också möjlighet att använda kompetensutvecklingsinsatser under korttidspermittering. Förlängning av kollektivavtal korttidsarbete Handel & Metall.

  Elektronikteknikeravtalet

  Svensk Handel har den 22 juni 2021 tecknat en överenskommelse om förlängning av det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete med Svenska Elektrikerförbundet. Ta del av förlängningen här. Det centrala kollektivavtalet är förlängt till och med september 2021.

  Svensk Handel har den 24 mars 2020 samt den 7 maj 2020 (tilläggsöverenskommelse) tecknat centralt kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet och avtalet omfattar företag bundna av kollektivavtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  Ledaravtalet

  Svensk Handel har den 2 februari 2021 tecknat en överenskommelse om förlängning av det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete med Ledarna. Ta del av förlängningen här.

  Svensk Handel har den 25 mars 2020 samt den 28 april 2020 (tilläggsöverenskommelse om utökat korttidsarbete med en arbetstidsminskning om 80 % under maj, juni och juli 2020) tecknat centralt kollektivavtal med Ledarna om korttidsarbete. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Ledaravtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här och tilläggsöverenskommelsen här.

  FOREX-avtalet

  Svensk Handel har den 24 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med Finansförbundet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Svensk Handel och Finansförbundet har träffat överenskommelse om förlängning till och med den 30 juni 2021 av det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete. Överenskommelsen omfattar även en möjlighet att lokalt komma överens om en arbetstidsminskning om 80 procent under januari, februari och mars 2021. Ta del av förlängningen här.

  Stoppmöbelindustriavtalet

  Svensk Handel har den 15 april 2020 tecknat överenskommelse med GS-facket om att tillämpa överenskommelsen mellan TMF och GS avseende korttidsarbete gällande stoppmöbelindustriavtalet. Ta del av det centrala kollektivavtalet här.

  Det finns för närvarande inget centralt kollektivavtal om korttidsarbete under förlängningen till och med den 30 juni 2021.

  Publicerad: 2020.03.23, Senast uppdaterad: 2021.07.14, Kategori: Corona-AG