Anna Nordin om avtalsrörelsen

Anna Nordin, chefsjurist och ny förhandlingschef på Svensk Handel berättar att huvudfrågorna i årets avtalsrörelse kommer att kretsa mycket kring löner: löneökningstakt, ingångslöner, OB-nivåer och möjligheten att schemalägga arbetstid. Med andra ord områden som påverkar verksamheten i hög grad. 

Det är närmare 3 miljoner svenskar som ska få nya löner och villkor på arbetsmarknaden. Vad innebär det för Svensk Handel?

 – Svensk Handel förhandlar för stora områden. Det handlar om hela detaljhandelsområdet, lager- och e-handelsverksamheter. Sen är det olika avtal för arbetare och tjänstemän. Så det handlar om löner och andra anställningsvillkor för anställda i flera tusen företag.

Vilken fråga blir allra viktigast för Svensk Handel i den kommande avtalsrörelsen?

 – Jag skulle säga att det är löneökningstakten. Handeln befinner sig i en brytningstid. Den ökande e-handeln innebär ju att handelsföretagen i Sverige blir direkt internationellt konkurrensutsatta. Och det här påverkar hela handeln. Inte bara e-handeln utan också butikerna.

På vilket sätt påverkar den internationella konkurrensen svenska företag?

 – Vi har haft en period med god konjunktur och trots det har handelsföretagen haft väldigt pressade marginaler. Nu mattas konjunkturen av, det blir ännu tuffare för handelsföretagen och det här är en oroande situation.
Den 31:a mars löper många stora kollektivavtal på arbetsmarknaden ut. Hur ser processen för Svensk Handel ut fram till det datumet?

 – Vi på Svensk Handel förbereder nu utformningen av våra yrkanden, de kommer att beslutas den 5:e december. Och sen överlämnar vi yrkandena till Handelsanställdas förbund den 31:a januari. Och inleder förhandlingarna med dem första vardagen efter det.

Med tjänstemännen så ligger processen en månad senare och deras avtal löper ut den sista april. Du nämnde löneökningstakten som en viktig fråga. Finns det fler frågor du kan nämna som är viktiga?

– Det är flera områden som är viktiga för företagen, bland annat handlar det om:

  • Ingångslönerna
  • OB-nivåerna
  • Möjligheten att schemalägga arbetstid.

Alla de här frågorna påverkar verksamheterna i stor utsträckning.

Svensk Handel har många medlemmar som säkert är nyfikna på hur det här kommer att gå. Hur håller man sig bäst uppdaterad med vad som händer?

 – Dels här på vår hemsida, men också via våra nyhetsbrev som man gärna får läsa.

Se samtliga intervjuer och filmer i avtalsrörelsen >

Publicerad: 2020.01.25 Senast uppdaterad: 2020.01.25 Kategori: Avtal 2020

Skriv en kommentar