Alla intervjuer och filmer

Här hittar du samtliga filmer som Svensk Handel producerar inom ramen för avtalsrörelsen 2020. Filmerna presenteras i fallande ordning med senast överst.

Intervju

Förhandlingschef Ola Axelsson om läget inför avtalsförhandlingarna

- Många företag har svårt att bära några ökade kostnader alls i höst. Företag har gått under, andra kämpar för att överleva och andra håller sig över vattenytan med hjälp av statliga stödåtgärder, säger Ola Axelsson.

Intervju

Handlar om lilla butikens möjlighet att klara omställningen

Svensk Handels vd Karin Johansson och förhandlingschef Anna Nordin berättar vilka Svensk Handels utgångspunkter är i årets avtalsrörelse.

Intervju

Chefsekonomen: ”Konkurrensen i handeln är stentuff”

Dyrare importpriser, höjda butikshyror och stegrande lönekostnader pressar lönsamheten för många handlare. Trots att konjunkturen varit god de senaste åren har lönsamheten i handeln fallit.

– Konkurrensen i handeln är stentuff och det håller nere priserna, samtidigt ökar handelns egna kostnader. Det gör att det är en stor utmaning att vara handlare idag”, säger Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson.

Vad är en avtalsrörelse?

Vad innebär märket?

Märket är den utgångspunkt som gäller för löneökningstakten för svensk arbetsmarknad i en avtalsrörelse. Märket förhandlas fram av den exportberoende industrin och utgör härefter grund för övriga parter.

I mitten av nittiotalet tecknades Industriavtalet mellan facken och arbetsgivarorganisationerna inom industrin. Avtalet är en förhandlingsordning, men den kanske viktigaste komponenten i avtalet är ”märket”. Märket innebär att den exportberoende industrin förhandlar lön först och att den löneökning de kommer överens om agerar märke, det vill säga bestämmer löneökningstakten, även för resterande delar av svensk arbetsmarknad.

Intervju

Anna Nordin om Avtalsrörelsen

Handeln befinner sig i en brytningstid. Den ökande e-handeln innebär att handelsföretagen i Sverige blir direkt internationellt konkurrensutsatta. Det påverkar hela handeln, inte bara e-handeln, utan också butikerna.

Publicerad: 2019.12.20 Senast uppdaterad: 2020.01.27