Beslut om inriktning och överlämning av krav

Vägen fram till ett nytt kollektivavtal är lång. För att överlämna krav som överensstämmer med medlemsföretagens synpunkter och behov har vi en lång process i flera steg.

Vi baserar vårt arbete på vår kunskap om er medlemmar och har stor förståelse för branschens verklighet och behov. Samman med representanter från vår medlemsbas driver vi de frågeställningar som betyder mest för dig som medlem.

Medlemmarnas frågeställningar insamlas

Vi sammanfattar dina och andra medlemmars frågeställningar via:

  • Omvärldsbevakning
  • Vår arbetsrättsliga telefonjour
  • Vår rådgivning
  • Företagsbesök
  • Övriga kontinuerliga kontaktytor

Svensk Handel tar varje år emot cirka 24 000 samtal via vår telefonjour och bistår med arbetsrättslig rådgivning. Det ger oss tydlig information om vilka frågor som är aktuella och problematiska. Vi träffar många medlemmar på företagsbesök och ger rådgivning på plats. Vi biträder också medlemsföretag i enskilda förhandlingar.

Allt detta ger oss värdefull kunskap om branschens verklighet och behov, något vi tar med oss in i avtalsrörelsen och använder när kraven formuleras.

Inriktning bestäms vid delegationsmöten

Vi formulerar antalet övergripande frågeställningar i avtalsrörelsen baserat på den kunskap som vi har om dig och våra övriga medlemmar i så kallade delegationer.

Svensk Handel är en medlemsorganisation och företräder medlemsföretagen i avtalsförhandlingarna. Delegationerna består av medlemsföretag i olika storlekar som representerar olika delar av landet och handeln.
På delegationsträffar diskuteras vilka frågor som är viktigast att driva och vi kommer överens om inriktningen för respektive avtal.

Ett avtalsförslag tas fram

Härefter påbörjas ett juridiskt förarbete. Vi går in i en förberedelsefas då Svensk Handel arbetar med att utreda och konkretisera avtalskrav. Arbetet leds av förhandlingschef Anna Nordin och ett antal specialister på arbetsrättsliga frågor.

Mandat och överlämning

Innan kraven överlämnas till våra motparter träffas förhandlingsdelegationerna som ger Svensk Handel mandat att förhandla. Den 31 januari överlämnas kraven för Detaljhandelsavtalet och Lager och E-handelsavtalet, den 25 februari för Tjänstemannaavtalet och den 28 februari för Apoteksavtalet.

Förhandlingarna kan börja.

Se Viktiga datum i avtalsrörelsen >

Publicerad: 2019.12.20 Senast uppdaterad: 2020.01.09