Medling och konflikt

När parterna går in i förhandlingar är förhoppningen att komma överens om ett nytt avtal innan det gamla löper ut. Målsättningen är att försöka nå en uppgörelse utan stridsåtgärder.

Under den tid som ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt, vilket innebär att ingen av parterna kan vidta stridsåtgärder.

Varsel om stridsåtgärd

Det händer att parterna har mycket svårt att enas om nya villkor i avtalen och för att sätta tryck i förhandlingarna kan någon av parterna varsla om stridsåtgärd. Ett exempel på stridsåtgärder från arbetstagarsidans sida är strejk eller övertidsblockad. Lockout är en stridsåtgärd som arbetsgivarparten kan vidta.

Medlare utses

Då utses medlare från Medlingsinstitutet för att hjälpa parterna att närma sig varandra och enas om ett nytt kollektivavtal. Medlarna sätter sig in i parternas krav och lämnar ett bud som bara kan antas eller förkastas i sin helhet.

Om förhandlingarna gått i stå kan parterna gemensamt begära medlare även utan att varsel om stridsåtgärd lämnats.

När förhandlingarna är klara tecknas ett nytt kollektivavtal och vi får återigen fredsplikt på arbetsmarknaden.

Publicerad: 2019.12.20 Senast uppdaterad: 2020.01.09