Stegen i förhandlingsarbetet

Den 31 januari överlämnas kraven för Detaljhandelsavtalet och för Lager- och E-handelsavtalet, den 25 februari för Tjänstemannaavtalet och den 28 februari för Apoteksavtalet.

I samma stund som vi mottagit motpartens yrkanden påbörjas ett arbete att sammanställa, bedöma och beräkna motpartens krav. Tillsammans med delegationerna görs sedan en bedömning av ingångsläget i de förhandlingar som börjar bara några få dagar senare.

Förhandlingarna leds av Anna Nordin och hennes förhandlingsteam.

Läs mer: Anna Nordin blir ny förhandlingschef på Svensk Handel >

Kontinuerliga avstämningar med delegationen

Förhandlingarna pågår kontinuerligt från den tidpunkt som kraven överlämnas och ju närmare vi kommer det datum som avtalet löper ut, desto mer intensivt blir förhandlingsarbetet. Under tiden förhandlingarna pågår görs avstämningar med delegationen för att fastställa mandat att sluta ett nytt avtal.

Beslut om nya avtal tas

Förhoppningen är att parterna kommit överens om ett nytt avtal innan det gamla löper ut, men ofta är det svårt att enas om vissa villkor och därför är det vanligt att förhandlingarna därför drar ut på tiden.

Läs mer om Medling och konflikt >

Så snart ett nytt avtal är undertecknat informeras Svensk Handels medlemmar. Vi erbjuder även informationsträffar då vi går igenom avtalens nya villkor.

Förhandlingsprocessen i korthet:

1. Överlämning av krav motparter
2. Granskning av motpartens krav
3. Förhandling om motpartens krav
4. Förankring delegation
5. Förhandling utifrån delegationens inlägg
6. Nya avtal skrivs
7. Du som medlem bjuds in till informationsträffar

Publicerad: 2019.12.20 Senast uppdaterad: 2020.01.09