Viktiga datum i avtalsrörelsen

Den 31 mars löper många stora kollektivavtal på arbetsmarknaden ut. På Svensk Handel pågår förberelserna för fullt. Här följer viktiga datum att ha koll på i avtalsrörelsen 2020.

20 december

Parterna inom industrin växlar yrkanden.

31 januari

Svensk Handel och Handels växlar krav för Detaljhandelsavtalet samt för Lager- och E-handelsavtalet.

25 februari

Kravväxling handelns Tjänstemannavtal och DT-avtalet (gäller bland annatt för butikschefer).

28 februari

Kravväxling Apoteksavtalet.

3 mars

Opartiska ordföranden (OpO) går in i industriförhandlingarna för att biträda parterna och bidra till en ökad samordning.

31 mars

Ett stort antal kollektivavtal löper ut, bland annat för anställda inom industri och handel.

30 april

Kollektivavtalen för tjänstemän inom handeln och Apoteksavtalet löper ut.

Publicerad: 2019.12.20 Senast uppdaterad: 2020.01.09