Avtal 2023 – följ Svensk Handels arbete

Avtalsrörelsen 2023 är omfattande. Totalt sett berörs cirka 2,2 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden. Svensk Handel omförhandlar 15 olika kollektivavtal som bland annat påverkar anställda i butiker, lager, e-handelsföretag och apotek.   

Under våren 2023 löper flera stora kollektivavtal som påverkar handeln ut. Svensk Handel är handelns arbetsgivarorganisation som företräder arbetsgivarna i avtalsförhandlingarna.

Avtal 2023

Viktiga datum i avtalsrörelsen 2023

21 december. Parterna inom industrin växlar avtalskrav.

Januari. Svensk Handel och Handelsanställdas förbund växlar avtalskrav. Förhandlingar inleds direkt.  

Februari. Svensk Handel och motparterna inom bland annat tjänstemannaavtalen och apoteksavtalen växlar avtalskrav. Förhandlingar inleds. 

31 mars. Industrins avtal och Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund löper ut. 

30 april. Apoteksavtalen och avtalen för tjänstemän anställda inom handeln löper ut. 

31 maj. Svensk Handels avtal med Elektrikerna löper ut.

Publicerad: 2022.11.08 Senast uppdaterad: 2022.11.28 Kategorier: Avtal 2023, Avtal 2023