Så fungerar avtalsrörelsen

I Sverige har vi ett unikt sätt att styra över löner och andra arbetsvillkor på arbetsmarknaden, det som kallas ”den svenska modellen”. Det innebär att löner och andra arbetsvillkor styrs mer genom kollektivavtal än genom lagar. 

Den svenska modellen innebär också att arbetsmarknadens parter – arbetsgivarorganisationer och fackföreningar – gemensamt kommer överens och förhandlar fram vilka regler som ska gälla, utan inblandning från regering och riksdag.  

Avtalsrörelsens steg

En avtalsrörelse omfattar både löner och arbetsvillkor, till exempel frågor som arbetstid, kompetensutveckling och inflytande. Processen för att nå fram till en överenskommelse består av ett antal steg:

1. Beslut om inriktning

Till att börja med tar respektive part beslut om inriktning för avtalsrörelsen och sätter sin agenda.

2. Överlämning av krav

Därefter överlämnas kraven ...

Läs mer om Beslut om inriktning och överlämning av krav >

3. Förhandlingar påbörjas

… och förhandlingarna kan börja.

Läs mer om Stegen i förhandlingsarbetet >

4. Eventuell medling eller konflikt

Om fack och arbetsgivare inte kommer överens blir det medling och i värsta fall konflikt. Det är något alla parter gärna undviker. 

Läs mer om medling och konflikt >

5. Avtal

När förhandlingarna är klara tecknas ett nytt kollektivavtal och vi får återigen fredsplikt på arbetsmarknaden.

Publicerad: 2019.12.20 Senast uppdaterad: 2022.11.08 Kategorier: Avtal 2023, Avtal 2023