Förhandlingarna om nya kollektivavtal föregås av ett omfattande arbete. För att överlämna krav som överensstämmer med medlemsföretagens synpunkter och behov sker en gedigen process i flera steg.

Svensk Handel baserar förberedelsearbetet på vår kunskap om medlemmarnas verklighet och behov. Tillsammans med representanter från våra medlemsföretag driver vi de frågor som betyder mest för dig som medlem. 

Medlemmarnas frågeställningar insamlas 

Svensk Handel tar varje år emot cirka 25 000 samtal i vår telefonjour för arbetsrättslig rådgivning. Vi besöker medlemsföretag, vi biträder medlemsföretag i enskilda förhandlingar och vi företräder medlemsföretag i domstolstvister. Sammantaget diskuterar våra medarbetare varje dag aktuella arbetsmarknadsfrågor med hundratals medlemsföretag. 

Allt detta ger oss värdefull kunskap om våra branschers utmaningar och behov, något vi tar med oss in i avtalsrörelsen och använder när kraven formuleras. 

På våra största kollektivavtalsområden utser styrelsen även förhandlingsdelegationer, som består av medlemsföretag från olika delar av handeln, där man diskuterar vilka frågor som är viktigast att driva. 

Avtalskrav tas fram 

Härefter påbörjas ett juridiskt förarbete. Vi går in i en förberedelsefas då Svensk Handel arbetar med att utreda och konkretisera avtalskrav. Arbetet leds av förhandlingschef Ola Axelsson och ett antal specialister på arbetsrättsliga frågor. På avtalsområden med förhandlingsdelegationer är det sedan delegationerna som fattar det slutliga beslutet om vilka avtalskrav Svensk Handel ska driva. 

Mandat och överlämning 

Efter att förhandlingsdelegationerna gett Svensk Handel mandat att förhandla och driva de avtalskrav vi tagit fram, överlämnas kraven till våra fackliga motparter för vart och ett av de 18 kollektivavtal som Svensk Handel tecknar.  

Först ut är Detaljhandelsavtalet och Lager och E-handelsavtalet där avtalskraven överlämnas i slutet av januari, och närmast därefter följer tjänstemannaavtalen och Apoteksavtalen där kraven överlämnas i slutet av februari. 

Förhandlingarna kan börja.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.