Hållbarhet

Fördjupningskurs 2: Att genomföra en registrering i SCIP

Därför erbjuder vi utbildning i SCIP i form av tre delkurser. I fördjupningskurs 2 går vi igenom hur du skapar ett konto och lägger in data i Echas system.

Regelverket för SCIP är inte helt lätt att förstå sig på och många har frågor kring hur man tar fram information och gör sin registrering. Därför erbjuder vi utbildning i SCIP i form av tre delkurser.

Kursen hålls digitalt, kostnad 2 900 SEK.

Vill du gå den här utbildningen men saknar ett datum som passar? Hör av dig till oss, är det tillräckligt många som efterfrågar kursen så undersöker vi möjligheten att lägga in ytterligare utbildningstillfällen.