Hållbarhet

Forum för kemikaliesmart handel: Tema sport- och fritidsartiklar

Välkommen på ett frukostseminarium som ger dig vägledning och inspiration kring hur ditt företag kan arbeta för att fasa ut oönskade kemikalier i era produkter.

Plast och gummiartiklar inom sport och fritid kan innehålla hälso- och miljöfarliga kemikalier, som på olika sätt kan utgöra en risk för människors hälsa och vår miljö.

Temat för 2021 års tredje Forum för kemikaliesmart handel är sport och fritid med fokus på plast och gummimaterial. Dessa material återfinns i en mängd olika produkter, det kan handla om allt från yogamattor, pilatesbollar och träningsredskap till plastleksaker och uppblåsbara pooler. En nyligen genomförd granskning i ett antal EU-länder visade att hela 24% av de testade sportartiklarna innehöll SVHC-ämnen.

Med det här frukostseminariet vill vi ge dig en ökad förståelse för kemikalieinnehåll i plast och gummimaterial, vilken lagstiftning som är relevant och vad du bör tänka på när du säljer varor med sådana material.

Program

  • 8.30 - Välkommen till Forum för kemikaliesmart handel: Tema plast och gummimaterial för sport och fritid. Ann Christiansson, Svensk Handel, Klara Höglin, Stockholms Stad och Tonie Wickman, Substitutionscentrum
  • 8.35 - Kemikalieinspektions tillsyn av plast- och gummimaterial för sport och fritid, Susan Strömholm, inspektör, Kemikalieinspektionen
  • 9.15 - Så arbetar Stadium med frågor kring kemikalier i plast och gummimaterial, Catrine Marchall, Sustainability Manager, Stadium
  • 9.45 - Diskussion och frågor
  • 9.55 - Summering av dagen och avslut


Välkommen!
 

Om Forum för kemikaliesmart handel

Forum för kemikaliesmart handel är en seminarieserie och en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kemikaliefrågorna för handelsföretag som arrangeras av Substitutionscentrum vid RISE, Stockholms Stad och Svensk Handel.