Hållbarhet

Grundkurs: SCIP-databasen - för vem och vad ska rapporteras?

Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra - då är det här kursen för dig!

Om du tillverkar, importerar eller distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa.

Digitalt och kostnadsfritt, anmälan krävs.

Vill du gå den här utbildningen men saknar ett datum som passar? Hör av dig till oss, är det tillräckligt många som efterfrågar kursen så undersöker vi möjligheten att lägga in ytterligare utbildningstillfällen.