Arbetsmiljö

Trakasserier från kunder och besökare inom handel

Vad innebär trakasserier från tredje part (besökare eller kund)? Varför är det en viktig fråga? Hur påverkar det verksamheten? Och hur kan vi arbeta förbyggande? Det får du veta mer om på det här webbinariet om trakasserier från kunder eller besökare i handeln.

Den nya lagen om tillträdesförbud började gälla 1 mars 2021. Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, berättar vad lagen innebär. Du får ta del av verkliga exempel och får handfasta tips att använda dig av i det förebyggande säkerhetsarbetet.

Du kommer ha möjlighet att ställa frågor under webbinariet.

För vem?

Webbinariet riktar sig till dig som är chef, jobbar inom HR, är skyddsombud eller fackligt förtroendevald. Du behöver också vara medlem i Svensk Handel eller Handelsanställdas förbund.

Var?

Sändningen sker från Prevents webbplats: "Prevent: Trakasserier från kunder och besökare inom handel". 

Lösenord för att logga in till sändningen kommer att mejlas ut dagarna före sändning.

Webbinariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs.

När?

Tisdag 9 november kl. 11.00 – 12.00.

Koppla gärna upp dig i god tid innan sändningen startar.

Deltagare

 • Katrin Dagergren
  Katrin Dagergren arbetar som arbetsmiljöexpert på Svensk Handel. Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln.
 • Krister Colde
  Krister Colde är Central Arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund. Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 160 000 medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser.
 • Per Geijer
  Per Geijer är säkerhetschef på Svensk Handel. Med sina medarbetare på säkerhetsenheten ansvarar han för opinionsbildning inom säkerhet och trygghet samt operativt stöd i säkerhetsfrågor till organisationens medlemmar. Per har under många år arbetat för att få till en lag om tillträdesförbud till butik och jobbar nu för att lagen ska bli så effektiv som möjligt.
 • Karin Villaume
  Karin Villaume, medicine doktor (med.dr.) är stress- och arbetsmiljöforskare vid Karolinska institutet och Mayo Clinic i USA. Hennes forskning handlar bland annat om organisationsbaserade insatser för att säkerställa god och hälsosam arbetsmiljö. Hon har specialiserat sig på hälsorelaterade personlighetsegenskaper i relation till olika aspekter av hälsa, stress och arbetsmiljö. Karin har nyligen genomfört forskningsprojektet ”oHövlighet i handeln” som finansierats av Handelsrådet.
 • Lisa Markström
  Lisa Markström är projektledare på Prevent och moderator vid webbinariet. Hon har bland annat ansvarat för att ta fram webbverktyget 'Hälsofrämjande ledarskap' och varit involverad i arbetet med projektet 'Hjärnvänlig arbetsmiljö'.


De centrala parterna inom handeln samverkar kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inom ramen för Handelsrådet
https://handelsradet.se/