Konsumenträtt

Var redo - nya konsumenträttsliga regler träder i kraft i vår

En ny lag om konsumentskydd vid köp träder snart i kraft. Från början var lagen tänkt att börja gälla 1 januari 2022 men den har nu blivit framflyttad till 1 mars. Lagen ersätter konsumentköplagen och ska gälla vid konsumenters köp av varor, oavsett om det sker i butik eller digitalt. Den nya lagen innehåller bland annat regler kring vilka krav som konsumenten kan ställa på det som säljs.

Bland finns krav på att säljaren av digitala tjänster och digitalt innehåll under en viss tid ska informera konsumenten om diverse uppdateringar. Lagen innehåller även regler kring påföljder vid dröjsmål av leverans eller felaktiga varor samt regleringar för vilken tidsperiod som näringsidkaren ansvarar för felen. Under detta seminarium tydliggör vi mer kring:

  • Nytt tillämpningsområde – köp av digitalt innehåll och digitala tjänster
  • Reklamationstid – förlängd omvänd bevisbörda, vad innebär det?
  • Vad som utgör fel i vara – felbegreppet (subjektiva/objektiva fel)
  • De nya påföljderna vid fel i vara
  • Befintligt skick
  • Hävning av köp
  • Krav på förtydliganden och kompletterande bestämmelser om garantier

Seminariet riktar sig till: Kundtjänst, reklamationsansvariga, bolagsjurister och andra liknande roller.

När

17 december kl. 09.00 – 10.30. Sista anmälningsdag den 15 december. Länk till seminariet skickas ut dagen innan.

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar (uppge organisationsnummer vid anmälan). Övriga betalar 1 000 kronor exkl. moms (fakturaadress samt organisationsnummer lämnas vid anmälan).

Föreläsare

  • Jolanda Girzl, näringspolitisk expert, Svensk Handel
  • Stina Hellberg, jurist, Svensk Handel Juridik