Arbetsrätt och personal

Ändrade regler i LAS

Regeringen föreslår förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 30 juni 2022 men börja tillämpas den 1 oktober 2022.

På webbinariet går vi främst igenom de föreslagna förändringarna när det gäller

  • Uppsägning på grund av personliga skäl
  • Anställningsskyddet vid tvist
  • Turordningsreglerna
  • Omställningstid vid sänkt sysselsättningsgrad
  • Visstidsanställningar
  • Uthyrningslagen och lagen om arbetslöshetsförsäkring

Webbinariet syftar till att du som arbetsgivare ska kunna förbereda dig om ändringarna genomförs.

Webbinariet är kostnadsfritt och endast för Svensk Handels medlemmar.

Kontaktperson

Simone Högberg