Gå till alla kurser

ANSTÄLL KLOKT - Kurs Schemaläggning / anställningsformer


Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap om de anställningsformer arbetsgivaren kan använda sig av vid anställning enligt detaljhandelsavtalet. Syftet är också att öka kunskapen kring kollektivavtalets schemaläggningsregler för att arbetsgivaren ska kunna planera sin bemanning på ett effektivt sätt och förlägga arbetstid där behovet finns under veckan, säsongen och året, till gagn för både företag och anställda.
Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att anställa och schemalägga klokt och på så sätt skapa mervärde för både anställda och företag.

DELTAGARE/FÖRKUNSKAPSKRAV
Kursen är en del i projektet Anställ Klokt och riktar sig till dem som schemalägger, rekryterar ny personal, arbetar med bemanningen av butiken och bestämmer hur tjänsterna ska se ut. Det vill säga de personer som har en arbetsledande roll inom detaljhandeln. Inga förkunskaper är nödvändiga.

KOSTNAD
Kursen riktar sig endast till Svensk Handels medlemmar med detaljhandelsavtalet. Kursen är kostnadsfri. Högst tre deltagare per företag per kurstillfälle. Lunch och fika ingår.

Du lär dig

  • Anställningsformer
  • Arbetstider
  • Schemaläggning

Pris

Medlemspris 0 kronor. Övriga betalar 0 kronor.