Gå till alla kurser

Arbetsanpassning och rehabilitering - webbkurs

Kontakta oss för bokning av kursen och information: kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96. Vid bokning kommer du få ett mail med inloggningsuppgift samt information om hur du loggar in. 

I denna webbkurs varvas teori med interaktiva inslag och filmade intervjuer med experter, representanter från Försäkringskassan och företag.

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om vilket ansvar arbetsgivaren har i de fall anställda blir sjuka och behöver arbetsanpassning och rehabilitering. Kursen behandlar de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk, vilka aktörer som blir inblandade och vilka roller dessa har. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att hantera sjukdomsfall och rehabilitering på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Kursen är en fördjupning i hantering av sjukdom, arbetsanpassning och rehabilitering. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljöansvar.

Deltagaren väljer själv när och var kursen ska genomföras samt om den ska göras vid ett och samma tillfälle eller delas upp på fler tillfällen under licenstiden 180 dagar. Webbkurs - responsiv med dator, surfplatta och mobil.

Kursinnehåll:

- Arbetsgivarens roll och ansvar

- Begreppen Arbetsanpassning och Rehabilitering

- Andra aktörer, såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och deras roller

- Arbetsanpassning och rehabilitering i praktiken

- Skadligt bruk av alkohol och droger

- Vad säger arbetsrättens regler och praxis om att avsluta en anställning kopplat till sjukdom?

Medlemspris 1 500 kronor exklusive moms. För icke-medlemmar är kostnaden 3 000 kronor. Vid beställning av kurslicens för fler än 25 deltagare erhålles rabatt. Vänligen kontakta oss för prisuppgift.

Licensen inkluderar det antal deltagarkonton beställaren köper och är giltig under en period på 180 dagar. Beställare delar ut den licenskod som erhållits från Svensk Handel till den eller de deltagare som ska gå kursen. Denna/dessa deltagare registrerar sig och skapar ett eget konto inom licensens ram. Kontor är personligt.

Pris

Medlemspris 1500 kronor. Övriga betalar 3000 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal