Arbetsrätt och personal

Arbetsledningsrätt och förhandlingsskyldighet

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över olika situationer som kan uppkomma i verksamheten och då förhandling med facket är nödvändig.

Syftet är också att ge kunskap om regelverket kring fackliga förtroendemän. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått ökad kunskap om reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och därmed kunna känna sig säkrare i sin hantering av förhandlingsskyldigheten under en beslutsprocess. Kursen hålls genom föreläsning och grupparbeten, men tillfälle ges också till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Kursen vänder sig till alla som har arbetsledningsansvar, men också till andra som vill lära sig mer om regelverken kring arbetsgivarens förhandlingsskyldighet. Kursen hålls på grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga. 

Kursinnehåll

  • Övergripande om arbetsrätten
  • Arbetsgivarens rätt att leda, fördela och organisera
  • Anställningsavtalet och lojalitetsskyldigheten
  • Förhandling vid omflyttning, omplacering och företrädesrätt
  • Medbestämmandelagen
  • Förtroendemannalagen

Pris

Pris för medlemmar 3.500 kronor. För icke-medlemmar är kostnaden 4.900 kronor.  Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kontaktperson

Simone Högberg