Gå till alla kurser

Avtalsfördjupning - Detaljhandelsavtalet

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om kollektivavtalet. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

För dig som enbart vill fokusera på avtalets regler avseende arbetstid och löneberäkning kan vi rekommendera kurserna Arbetstider i detaljhandeln respektive Löneberäkning detaljhandelsavtalet.

Du lär dig

  • Anställning och anställningsformer
  • Inhyrd arbetskraft
  • Uppsägning
  • Lönerevision
  • Ersättningar
  • Semester
  • Regler vid sjukdom
  • Övriga avtal kopplade till detaljhandelsavtalet
  • Förhandlingsregler

Pris

Medlemspris 3000 kronor. Övriga betalar 4400 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal