Bokningsregler

Anmäl dig till våra kurser senast tre veckor innan kurstillfället. Avbokning kan ske kostnadsfritt upp till tre veckor före kursstart.

Eventuella frågor besvaras antingen via kurser@svenskhandel.se eller på telefon 010-47 18 596.
Avbokning kan ske kostnadsfritt upp till tre veckor före kursstart. Om avbokning sker senare än tre veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Om avbokning sker senare än en vecka före kursstart, eller vid uteblivet deltagande, debiteras full avgift. Kursplats kan överlåtas till annan person i företaget.

Svensk Handels kurser hålls normalt i Svensk Handels egna lokaler. Om kurs hålls i extern konferenslokal kan särskilda avbokningsregler gälla.

Svensk Handel förbehåller sig rätten att fram till tre veckor före kursstart ställa in en kurs vid för få anmälda deltagare. Det är viktigt att kontaktuppgifter lämnas i samband med anmälan så att Svensk Handel så snart som möjligt kan meddela kursdeltagare om en kurs ställs in.

Publicerad: 2015.04.17 Senast uppdaterad: 2015.04.17