Gå till alla kurser

Avtalsfördjupning - Lager- och E-handelsavtalet

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

------------------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Eftersom partihandelsavtalet ersattes av Lager- och E-handelsavtalet den 1 januari 2019 kommer det nya regelverket särskilt gås igenom. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte. OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen respektive detaljhandelsavtalet då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om kollektivavtalet. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Du lär dig

  • <p>Anst&auml;llning och anst&auml;llningsformer Regler f&ouml;r arbetstid- och schemal&auml;ggning Inhyrd arbetskraft Upps&auml;gning L&ouml;nerevision Ers&auml;ttningar Semester Regler vid sjukdom &Ouml;vriga avtal kopplade till lager- och e-handelsavtalet F&ouml;rhandlingsregler</p>

Pris

Medlemspris 3000 kronor. Övriga betalar 4400 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal