Gå till alla kurser

Avtalsfördjupning - Lager- och E-handelsavtalet

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Eftersom partihandelsavtalet ersattes av Lager- och E-handelsavtalet den 1 januari 2019 kommer det nya regelverket särskilt gås igenom.
Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen respektive detaljhandelsavtalet då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om kollektivavtalet. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Du lär dig

  • Anställning och anställningsformer
  • Regler för arbetstid- och schemaläggning
  • Inhyrd arbetskraft
  • Uppsägning
  • Lönerevision
  • Ersättningar
  • Semester
  • Regler vid sjukdom
  • Övriga avtal kopplade till partihandelsavtalet
  • Förhandlingsregler

Pris

Medlemspris 3000 kronor. Övriga betalar 4400 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal