Arbetsrätt och personal

Avtalsfördjupning detaljhandelsavtalet

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm.

Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsbyte.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om kollektivavtalet. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Kursinnehåll

  • Anställning och anställningsformer
  • Inhyrd arbetskraft
  • Uppsägning
  • Lönerevision
  • Ersättningar
  • Semester
  • Regler vid sjukdom
  • Övriga avtal kopplade till detaljhandelsavtalet
  • Förhandlingsregler
Kurstillfällen

Kursen är uppdelad i tre block á 2 timmar och genomförs digitalt via Teams. Det är viktigt att delta vid alla tre tillfällen. Länkar till kursen skickas ut en vecka före kursstart.

20 september klockan 13:00-15:00

21 september klockan 13:00-15:00

22 september klockan 13:00-15:00

Pris

Medlemspris 2.500 kronor. För icke medlemmar är kostnaden 3.500 kronor.Kontaktperson

Simone Högberg