Arbetsrätt och personal

Avtalsfördjupning detaljhandelsavtalet

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm.

Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om kollektivavtalet. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt. 

Kursinnehåll

  • Anställning och anställningsformer
  • Inhyrd arbetskraft
  • Uppsägning
  • Lönerevision
  • Ersättningar
  • Semester
  • Regler vid sjukdom
  • Övriga avtal kopplade till detaljhandelsavtalet
  • Förhandlingsregler

Pris

Pris för medlemmar 3.000 kronor. Pris för icke-medlemmar 4.400 kronor.  Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kontaktperson

Simone Högberg