Arbetsrätt och personal

Avtalsfördjupning lager- och e-handelsavtalet

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om kollektivavtalet. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Observera att kursen är uppdelad på två tillfällen, se nedan.

Kursinnehåll

  • Anställning och anställningsformer
  • Inhyrd arbetskraft
  • Uppsägning
  • Lön och ersättningar
  • Arbetstid (inklusive dagtid och skiftbestämmelser)
  • Semester
  • Sjukdom

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad i två block á 3 timmar och genomförs digitalt via Teams. Det är viktigt att delta vid båda tillfällena. Länk till kursen kommer att skickas ut en vecka innan kursstart.

  • 5 oktober klockan 09:00-12:00
  • 11 oktober klockan 09:00-12:00

Pris

Pris för medlemmar 2.500 kronor. För icke medlemmar är kostnaden 3.500 kronor.

Kontaktperson

Simone Högberg