Arbetsrätt och personal

Avtalsfördjupning lager- och e-handelsavtalet

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om kollektivavtalet. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte. OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Kursinnehåll

  • Anställning och anställningsformer
  • Inhyrd arbetskraft
  • Uppsägning
  • Lön och ersättningar
  • Arbetstid (inklusive dagtid och skiftbestämmelser)
  • Semester
  • Sjukdom

Pris

Pris för medlemmar 3.000 kronor. För icke-medlemmar är kostnaden 4.400 kronor.  Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kontaktperson

Simone Högberg