Arbetsrätt och personal

Avtalsfördjupning tjänstemän

Kursens syfte är att stärka deltagarna i sin arbetsgivarroll genom ökad kunskap om aktuellt kollektivavtal.

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal som företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om kollektivavtalet. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Kursinnehåll

 • Anställning och anställningsformer
 • Arbetstid
 • Uppsägning
 • Lönerevision
 • Ersättningar
 • Semester
 • Regler vid sjukdom
 • Övriga avtal kopplade till tjänstemannaavtalen
 • Förhandlingsregler

Kurstillfällen

Kursen är uppdelade i tre block á två timmar och genomförs digitalt via Teams. Det är viktigt att kursdeltagare närvarar vid alla tre tillfällen. Länk till kursen skickas ut en vecka före kursstart.

 • 28 september klockan 14:00-16:00
 • 1 oktober klockan 09:00-11:00
 • 5 oktober klockan 09:00-11:00

Pris

Pris för medlemmar 2.500 kronor. För icke medlemmar är kostnaden 3.500 kronor.

Kontaktperson

Simone Högberg