Arbetsrätt och personal

Distansarbete - nära eller långt borta

Pandemin har påverkat förutsättningarna för arbetets utförande på många sätt. Bland annat har vi behövt undvika trängsel. Ett sätt att åstadkomma det har varit att, där det varit möjligt, låta arbete utföras på distans.

Distansarbetet under pandemin har gett många erfarenheter och gjort att många bekantat sig med olika tekniska lösningar för arbetet från andra platser än det traditionella kontoret. När pandemin nu verkar börjar släppa sitt grepp uppkommer i vissa verksamheter frågan om, och i så fall vilken utsträckning, distansarbete kan vara ett alternativ även på längre sikt.

I webbinariet diskuterar vi olika aspekter av distansarbete - vem bestämmer om eventuellt distansarbete, bör villkor för distansarbete regleras i ett individuellt avtal, vilka arbetsmiljöaspekter är viktiga att tänka igenom med mera?

Vid webbinariet kommer vi att bland annat att presentera:

  • Checklista distansarbete - vad är bra att tänka på
  • Exempelmall för avtal om distansarbete
  • Checklista arbetsmiljö vid distansarbete

Webbinariet är endast för Svensk Handels medlemmar och kommer att spelas in och finnas tillgängligt på Arbetsgivarguiden.

Kontaktperson

Simone Högberg