Arbetsrätt och personal

Framgång i förhandling med facket

Kursen syfte är att stärka deltagarnas kompetens i fackliga förhandlingar.

Teoretisk kunskap om de regler som omgärdar arbetsrättsliga förhandlingar kommer att varvas med praktiska övningar i form av förhandlingsspel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna en större säkerhet inför hur en förhandling planeras, genomförs och avslutas.

Kursen vänder sig till den som redan har kunskap i arbetsrätt och vill fördjupa sin kunskap som förhandlare. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt och gärna ha fördjupat sig i reglerna kring uppsägning och omorganisation.

Kursinnehåll

  • Kort genomgång av de regler som styr den fackliga förhandlingen
  • Förberedelser, genomförande och avslut av en förhandling
  • Förhandlingsmandat
  • Förhandlingstaktik
  • Förhandlingsetik
  • Praktiska övningar

Pris

Pris för medlemmar 3.500 kronor. För icke-medlemmar är kostnaden 4.900 kronor.


Kontaktperson

Simone Högberg