Gå till alla kurser

Grundläggande arbetsmiljö - distansutbildning via dator - APRIL

Distansutbildning via dator, internetuppkoppling krävs.

Den digitala arbetsmiljöutbildningen motsvarar heldagsutbildningen grundläggande arbetsmiljö.

Utbildningen kommer att ledas av Svensk Handels arbetsmiljöexperter. Utbildningen delas upp på tre tillfällen á 2 timmar. Ett delmoment i utbildningen är hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Det är viktigt att kursdeltagare närvarar vid alla tre tillfällena.

20/4 09.00 - 11.00

21/4 klockan 09.00 - 11.00

23/4 klockan 09.00 - 11.00

Utbildningen kommer att hållas i Teams. Inför utbildningen kommer en guide till Teams att skickas ut tillsammans med annan information.

Inför utbildningen kommer kursdeltagarna att erbjudas att delta vid ett kortare testtillfälle för att säkerställa tekniken.

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsmiljörättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den egna verksamheten. Kursen ger bl.a kunskap om arbetsgivare och arbetsgivarföreträdares roll och ansvar utifrån regelverket. Kursen ger även en förståelse för det praktiska arbetsmiljöarbetet. Kursen innehåller information om konkreta verktyg som underlättar arbetet. Vi varvar föreläsningar med övningar och diskussioner.

Du lär dig bland annat:

- Arbetsmiljöregler aktuella för handeln

- Arbetsgivare och arbetsgivarföreträdares roll och uppgifter i arbetsmiljöarbetet

- Systematisk arbetsmiljöarbete, SAM, samverkan och skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet

- Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering

- Arbetsmiljöverkets funktion

 

Kurstillfällen

  • 20 Apr 2021 09:00 - 11:00, Boka

Pris

Medlemspris 2500 kronor. Övriga betalar 3500 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal