Arbetsrätt och personal

Grundläggande arbetsmiljö

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsmiljörättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. 

Kursen ger deltagarna bland annat kunskap om vad som förväntas av arbetsgivare och personer som fått arbetsmiljöansvar delegerat till sig i sin roll som t ex butiks- eller lagerchef. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna som är nödvändiga att känna till inom handeln. Det ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte. Kursen vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskap om arbetsmiljö eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning inom arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöföreskrifter aktuella för handeln
  • Arbetsmiljöverkets funktion
  • Vilken roll spelar facket?
  • Olyckor och tillbud

Pris

Pris för medlemmar 3.500 kronor. För icke-medlemmar är kostnaden 4.900 kronor. Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe. 

Kontaktperson

Simone Högberg