Arbetsrätt och personal

Grundläggande arbetsmiljökurs

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en överblick över de grundläggande arbetsmiljörättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den egna verksamheten.

Kursen ger bland annat kunskap om arbetsgivare och arbetsgivarföreträdares roll och ansvar utifrån regelverket. Kursen ger även en förståelse för det praktiska arbetsmiljöarbetet. Kursen innehåller information om konkreta verktyg som underlättar arbetet. Vi varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. 

Observera att kursen är uppdelad i tre tillfällen, se nedan.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljöregler aktuella för handeln 
  • Arbetsgivare och arbetsgivarföreträdares roll och uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, samverkan och skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet 
  • Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering  
  • Arbetsmiljöverkets funktion 

Kurstillfällen 

Kurstillfällena är uppdelade i tre block á 2 timmar och genomförs digitalt via Teams. Det är viktigt att kursdeltagare närvarar vid alla tre tillfällen. Länk till kursen skickas ut en vecka innan kursstart.

  • 27/9 klockan 09:00-11:00
  • 30/9 klockan 09:00-11:00
  • 5/10 klockan 09:00-11:00

Inför utbildningen skickas förberedande och praktisk information ut till kursdeltagarna. Utbildningen motsvarar en heldagsutbildning och leds av Svensk Handels arbetsmiljöexperter Från den 1 januari 2021 kan du söka stöd för arbetsmiljöutbildning via webbanmälan som du hittar på denna sida: Pris 

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Pris för medlemmar 2.500 kronor. För icke medlemmar är kostnaden 3.500 kronor.

Kontaktperson

Simone Högberg