Gå till alla kurser

Grundläggande arbetsrätt webbkurs

Kontakta oss för bokning av kursen och information: kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96.
Vid bokning kommer du få ett mail med inloggningsuppgift samt information om hur du loggar in.

I denna webb-kurs varvas teori med interaktiva inslag och filmade intervjuer med experter. Avsnittet Anställning har anpassats efter reglerna i Svensk Handels tre största kollektivavtal respektive lagen om anställning för icke kollektivavtalsbundna företag.

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor och behöver grundläggande kunskap om arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Deltagaren väljer själv när och var kursen ska genomföras samt om den ska göras vid ett och samma tillfälle eller delas upp på fler tillfällen under licenstiden 180 dagar.
Webb-kurs – responsiv med dator, surfplatta och mobil

PRIS OCH VILLKOR
En licens kostar 1500:-/deltagare, exkl moms för medlem. 3000:- exkl. moms för icke medlem. Vid beställning av kurslicens för fler än 25 deltagare erhålles rabatt. Vänligen kontakta oss för prisuppgift.

Licensen inkluderar det antal deltagarkonton beställaren köper och är giltig under en period på 180 dagar. Beställaren delar ut den licenskod som erhållits från Svensk Handel till den eller de deltagare som ska gå kursen. Denna/dessa deltagare registrerar sig och skapar ett eget konto inom licensens ram. Kontot är personligt.

De dokument kursen hänvisar till (t e x anställningsavtal) finns tillgängliga för Svensk Handels medlemmar på Arbetsgivarguiden på svenskhandel.se. Svensk Handel tillhandahåller inte dessa dokument för icke-medlemmar som går kursen.
Observera att kollektivavtal och lagar kan ändras. Kursen behandlar reglerna i den utformning de har vid varje enskilt tillfälle. Vid eventuella ändringar kommer Svensk Handel informera sina medlemmar i Nyhetsbrev och kursens text att omarbetas.

Du lär dig

 • • Anställning
 • - detaljhandelsavtalet
 • - lager- och e-handelsavtalet
 • - tjänstemannaavtalen
 • - lagen om anställningsskydd
 • • Diskrimineringslagstiftningen
 • • Medbestämmandelagen
 • - förhandling
 • - information
 • • Ledigheter
 • - facklig förtroendeman
 • - föräldraledighet
 • - semester
 • - studieledighet
 • • Avsluta en anställning
 • - Arbetsbrist
 • - Personliga förhållanden
 • - Avsked

Pris

Medlemspris 1500 kronor. Övriga betalar 3000 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal