Gå till alla kurser

Grundläggande arbetsrätt

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Kursen ger deltagarna bl.a. verktyg för att välja rätt anställningsform vid inledandet av en anställning samt kunskap om hur och när en anställning kan avslutas. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor och behöver grundläggande kunskap om arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Du lär dig

  • Att förhandla med facket
  • Diskrimineringslagstiftningen
  • Att anställa
  • Att avsluta en anställning (arbetsbrist och personliga skäl)
  • Arbetstidsbestämmelser i lag
  • Ledigheter (föräldraledighet, studieledighet och semester)

Kurstillfällen

  • 10 Sep 2020 09:00 - 17:00, Stockholm Boka
  • 16 Sep 2020 09:00 - 17:00, Malmö Boka

Pris

Medlemspris 3500 kronor. Övriga betalar 4900 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal