Webbkurs - Grundläggande arbetsrätt

Arbete pågår med att uppdatera kursen utifrån ändrade regler i LAS. Den uppdaterade versionen av Grundläggande arbetsrätt beräknas publiceras i november 2022. Om du genomgår kursen idag rekommenderar vi dig att gå den igen efter uppdateringen. Du har tillgång till kursen i 180 dagar.

Den här kursen lär dig mer om de grundläggande arbetsrättsliga reglerna och hur de praktiseras i vardagen. Webbkursen blandar teori med interaktiva inslag och filmade intervjuer med experter.

Kursdeltagare får en överblick av de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur de bör hanteras praktiskt i vardagen. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att hen fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund.

Den här kursen vänder sig till alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor och behöver grundläggande kunskap om arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är nödvändiga.

Du väljer själv när och var kursen ska genomföras, om den ska göras vid ett och samma tillfälle eller delas upp på flera tillfällen under licenstiden (180 dagar). Webbkursen är tillgänglig både via dator, surfplatta eller mobil.

Avsnittet "Anställning" har anpassats efter reglerna i Svensk Handels tre största kollektivavtal samt lagen om anställning för icke kollektivavtalsbundna företag.

Kursinnehåll

 •  Anställning
  • Detaljhandelsavtalet
  • Lager- och e-handelsavtalet
  • Tjänstemannaavtalen
  • Lagen om anställningsskydd
 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Medbestämmandelagen
  • Förhandling
  • Information
 • Ledigheter
  • Facklig förtroendeman
  • Föräldraledighet
  • Semester
  • Studieledighet
 • Avsluta en anställning
  • Arbetsbrist
  • Personliga förhållanden
  • Avsked

Pris och villkor

 • 1 500:-/deltagare, exkl moms för medlemmar i Svensk Handel.
 • 3 000:- exkl. moms för övriga (icke-medlemmar).

Vid beställning av kurslicens för fler än 25 deltagare erhålles rabatt. Kontakta oss för prisuppgift!

Så fungerar det 

 • Licensen gäller för det antal deltagarkonton du köper.
 • Giltighetstiden är 180 dagar.
 • Du som beställer kurslicens får en kod som du sedan distribuerar vidare.
 • Deltagarna registrerar sig och skapar ett eget, personligt konto.
 • De dokument som kursen hänvisar till (t e x anställningsavtal) finns tillgängliga för Svensk Handels medlemmar på Arbetsgivarguiden på svenskhandel.se. Svensk Handel tillhandahåller inte dessa dokument för icke-medlemmar som går kursen.

Observera att kollektivavtal och lagar kan förändras. Kursen behandlar reglerna i den utformning de har vid varje enskilt kurstillfälle. Vid eventuella ändringar kommer vi informera våra medlemmar i Nyhetsbrev och kursens text att omarbetas.

Så bokar du 'Grundläggande arbetsrätt webbkurs'

Kontakta oss på kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96.

Vid bokning kommer du få ett mail med inloggningsuppgifter samt information om hur du loggar in. 

Simone Högberg
Publicerad: 2021.06.29 Senast uppdaterad: 2021.06.29