Arbetsrätt och personal

Grundläggande arbetsrätt

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen.

Kursen ger deltagarna bland annat verktyg för att välja rätt anställningsform vid inledandet av en anställning samt kunskap om hur och när en anställning kan avslutas. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsbyte.

Kursinnehåll

  • Att förhandla med facket
  • Diskrimineringslagstiftningen
  • Att anställa
  • Att avsluta en anställning (arbetsbrist och personliga skäl)
  • Arbetstider i lag och avtal
  • Ledigheter (föräldraledighet, studieledighet och semester)

Kursen vänder sig till alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor och behöver grundläggande kunskap om arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Pris

Medlemspris 3.500 kronor. För icke-medlemmar är kostnaden 4.900 kronor. Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kontaktperson

Simone Högberg