Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra - då är det här kursen för dig!

scip-bild-1676548147.jpg

Om ditt företag tillverkar eller säljer varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dem i SCIP-databasen hos Echa.

Läs mer och anmäl dig här >

Om Forum för kemikaliesmart handel

Forum för kemikaliesmart handel är en seminarieserie och en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kemikaliefrågorna för handelsföretag som arrangeras av Substitutionscentrum vid RISE och Svensk Handel. Du kan ta del av inspelningar från våra senaste seminarier på Substitutionscentrums webbplats.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.