Gå till alla kurser

Löneberäkning - Detaljhandelsavtalet / Lager- och E-handelsavtalet

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer. Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal.

OBS!!! Möjlighet finns att kombinera denna löneberäkningskurs med löneberäkning enligt tjänstemannaavtal då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löneadministration eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Du lär dig

  • Aktuell lagstiftning såsom semester- och sjuklönelagen
  • Kollektivavtalets regler
  • Kvittning
  • Vad händer om det blir fel?
  • Praktiska övningsexempel

Pris

Medlemspris 3500 kronor. Övriga betalar 4900 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal