Arbetsrätt och personal

Löneberäkning detalj och lager/e-handel

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer.

Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagarna känna att de fått den kunskap de behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löneadministration eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Kursinnehåll

  • Aktuell lagstiftning så som semester- och sjuklönelagen
  • Kollektivavtalets regler
  • Kvittning
  • Vad händer om det blir fel
  • Praktiska övningsexempel

Kustillfällen

Kursen är uppdelad i två block á 1,5 timme och genomförs digitalt via Teams. Det är viktigt att kursdeltagare närvarar vid båda tillfällena. Länk till kursen skickas ut en vecka innan kursstart.

  • 5 oktober klockan 14:00-15:30
  • 6 oktober klockan 14:00-15:30

Pris

Pris för medlemmar 1.400 kronor. För icke medlemmar är kostnaden 2.400 kronor.

Kontaktperson

Simone Högberg