Arbetsrätt och personal

Löneberäkning detaljhandelsavtalet/lager- och e-handelsavtalet

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer.

Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagarna känna att de fått den kunskap de behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löneadministration eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Kursinnehåll

  • Aktuell lagstiftning så som semester- och sjuklönelagen
  • Kollektivavtalets regler
  • Kvittning
  • Vad händer om det blir fel
  • Praktiska övningsexempel

Pris

Pris för medlemmar 3.500 kronor. För icke-medlemmar är kostnaden 4.900 kronor.  Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kontaktperson

Simone Högberg