Arbetsrätt och personal

Löneberäkning tjänstemän

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer. 

Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått den kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal. OBS! Möjlighet finns att kombinera denna löneberäkningskurs med löneberäkning enligt detalj/lager- och e-handelsavtalet då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löneadministration eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga. 

Kursinnehåll

  • Aktuell lagstiftning så som semester- och sjuklönelagen
  • Kollektivavtalets regler
  • Kvittning
  • Vad händer om det blir fel
  • Praktiska övningsexempel

Pris

Pris för medlemmar 3.000 kronor. Kostnad för icke-medlemmar 4.400 kronor. Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.Kontaktperson

Simone Högberg