Arbetsrätt och personal

Löneberäkning tjänstemän

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer.

Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått den kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löneadministration eller är i behov av en repetition av regelverken. Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Observera att kursen är uppdelad på två tillfällen, se nedan.

Kursinnehåll

  • Aktuell lagstiftning så som semester- och sjuklönelagen
  • Kollektivavtalets regler
  • Kvittning
  • Vad händer om det blir fel?
  • Praktiska övningsexempel

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad i två block á 2 timmar och genomförs digitalt via Teams. Det är viktigt att kursdeltagare närvarar vid båda tillfällena. Länk till kursen skickas ut en vecka innan kursstart.

4 oktober klockan 09:00-11.00

5 oktober klockan 09:00-11.00

Pris

Pris för medlemmar 2.500 kronor. För icke medlemmar är kostnaden 3.500 kronor.

Kontaktperson

Simone Högberg