Arbetsrätt och personal

Misskötsamhet - de svåra samtalen

Kursens syfte är att ge fördjupning i hanteringen av misskötsamhet hos medarbetare och vilka konsekvenserna kan bli om arbetsgivaren inte agerar.

Kursen tar sikte på de samtal och åtgärder arbetsgivaren förväntas vidta för att skapa förändring i medarbetarens beteende. Under kursen blandas teori med praktiska övningar.

Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet vid hanteringen av misskötsamma individer och särskilt ökad beredskap inför de svåra samtalen.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om hanteringen av misskötsamhet och de nödvändiga, men svåra samtalen. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Kursinnehåll

  • Vad är misskötsamhet?
  • Vad får och förväntas arbetsgivaren göra?
  • Lagstiftning och domstolspraxis kring uppsägning
  • Konflikter som uppstår runt misskötsamma personer
  • Hur kan ett svårt samtal läggas upp?
  • Övningar

Pris

För medlemmar 3.500 kronor. För icke-medlemmar är kostnaden 4.900 kronor. Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och fika.

Kontaktperson

Simone Högberg