Arbetsrätt och personal

Nya regler i LAS (inriktning tjänstemän och anställda som omfattas av Handel- och metallavtalet eller Café- och restaurangavtalet)

Den 1 oktober träder de nya reglerna i LAS i kraft. Samtidigt börjar huvudavtalet gälla för företag med kollektivavtal för tjänstemän och för företag som har anställda som omfattas av Handel- och metallavtalet eller Café- och restaurangavtalet.

Det här webbinariet riktar sig till företag som har kollektivavtal för tjänstemän och för företag som har anställda som omfattas av Handel- och metallavtalet eller Café- och restaurangavtalet. Webbinariet kommer att fokusera på hur de nya reglerna i LAS och Huvudavtalet påverkar dessa företag avseende:

  • Uppsägning på grund av personliga skäl
  • Anställningsskyddet vid tvist och löneutfyllnad
  • Turordningsreglerna
  • Omställningstid vid sänkt sysselsättningsgrad
  • Visstidsanställningar
  • Uthyrningslagen och lagen om arbetslöshetsförsäkring

Webbinariet kommer alltså inte beröra arbetarspecifika frågor för andra kollektivavtal än Handel- och metallavtalet och Café- och restaurangavtalet. Möjlighet finns att ställa frågor under webbinariet.

Webbinariet är kostnadsfritt och endast för Svensk Handels medlemmar.


Kontaktperson

Simone Högberg