Gå till alla kurser

Omorganisation & arbetsbrist - onlinekurs i september 2021

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge dig som arbetsgivare de verktyg du behöver för att hantera omorganisation och arbetsbrist på företaget. För att uppnå detta kommer två av Svensk Handels erfarna experter inom arbetsrätt och förhandling att ge deltagarna en fördjupad genomgång av gällande regelverk samt tillhandahålla praktiska tips och exempel på dokumentation och övningsuppgifter.

Du lär dig bland annat:

 • Förberedelser och underlag inför fackliga förhandlingar
 • Genomförande av fackliga förhandlingar
 • Varsel till Arbetsförmedlingen
 • Riskbedömning i arbetsmiljöhänseende
 • Bestämmande av turordning
 • Omplaceringsskyldighet och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Uppsägningsbesked och formaliakrav
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Fingerad arbetsbrist
 • Tvister

Efter genomgången kurs ska deltagarna helt enkelt känna sig trygga i att hantera processen kring omorganisation och arbetsbrist, från början till slut.

Kurstillfällen

4 maj 2021 klockan 09.00 - 10.30 och

6 maj 2021 klockan 09.00 - 10.30

Kursen är uppdelad på två tillfällen á 1,5 timmar och det är viktigt att delta vid båda tillfällena.

Praktiska detaljer

Utbildningen hålls i Teams.

Innan kursstart finns möjlighet att delta vid ett kort testtillfälle för att säkerställa tekniken. En guide till Teams kommer att skickas ut tillsammans med annan information innan första utbildningstillfället.

Deltagare rekommenderas ha en grundläggande kunskap i arbetsrätt.

 

Kurstillfällen

 • 14 Sep 2021 09:00 - 10:30, Boka

Pris

Medlemspris 1500 kronor. Övriga betalar 2000 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal