Arbetsrätt och personal

Omorganisation och arbetsbrist

Kursen syftar till att ge dig som arbetsgivare de verktyg du behöver för att hantera omorganisation och arbetsbrist på företaget.

Deltagarna kommer att få en fördjupad genomgång av gällande regelverk samt tillhandahålla praktiska tips och exempel på dokumentation och övningsuppgifter.

Kursinnehåll

 • Förberedelser och underlag inför fackliga förhandlingar
 • Genomförande av fackliga förhandlingar
 • Varsel till Arbetsförmedlingen
 • Riskbedömning i arbetsmiljöhänseende
 • Bestämmande av turordning
 • Omplaceringsskyldighet och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Uppsägningsbesked och formaliakrav
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Fingerad arbetsbrist
 • Tvister

Efter genomgången kurs ska deltagarna känna sig trygga i att hantera processen kring omorganisation och arbetsbrist från början till slut.

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad i två block á 1,5 timme och genomförs digitalt via Teams. Det är viktigt att delta vid båda tillfällena. Länk till kursen skickas ut en vecka före kursstart.

 • 14 september klockan 09:00-10:30
 • 16 september klockan 09:00-10:30

Deltagare rekommenderas ha en grundläggande kunskap i arbetsrätt.

Pris

Pris för medlemmar 1.400 kr. För icke medlemmar är kostnaden 2.400 kronor.

Kontaktperson

Simone Högberg