Gå till alla kurser

Sjukdom och rehabilitering

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om vilket ansvar arbetsgivaren har i de fall anställda blir sjuka och behöver rehabilitering. Kursen behandlar de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk och går också igenom rättsfall, vilka ger vägledning för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att hantera sjukdomsfall och rehabilitering på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Kursen är en fördjupning i hantering av sjukdom och rehabilitering. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljöansvar.

Du lär dig

  • Arbetsgivarens roll och ansvar
  • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens roller
  • Rättsfall

Kurstillfällen

  • 25 Nov 2020 09:00 - 17:00, Stockholm Boka

Pris

Medlemspris 3500 kronor. Övriga betalar 4900 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal