Arbetsrätt och personal

Arbetsgivarens ansvar vid medarbetarens ohälsa

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om vilket ansvar arbetsgivaren har i de fall anställda blir sjuka och behöver rehabilitering. 

Kursen behandlar de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk och går också igenom rättsfall, vilka ger vägledning för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att hantera sjukdomsfall och rehabilitering på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Kursen är en fördjupning i hantering av sjukdom och rehabilitering. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljöansvar.

Kursinnehåll

  • Arbetsgivarens roll och ansvar
  • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens roller
  • Rättsfall

Pris

Pris för medlemmar 3.500 kronor. För icke-medlemmar är kostnaden 4.900 kronor.  Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe. 


Kontaktperson

Simone Högberg