StigFram – kurser och tjänster

Rabatterat pris på kurser, verktyg och tjänster som hjälper dig skapa en arbetskultur med motiverade och kunniga medarbetare.

StigFram erbjuder erfarenhet, kunskap och redskap som hjälper dig att skapa en arbetskultur med motiverade och kunniga medarbetare. 

Idag är det viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett tydligt och starkt ledarskap, utvecklingsmöjligheter och värderingar som rimmar med de anställdas värderingar. 

StigFram hjälper dig att få engagerade medarbetare

Employer branding handlar om att skapa en arbetsmijlö och -kultur som ger medarbetare som känner ett ambassadörsskap med dig som arbetsgivare och med ditt varumärke. Inåt mot verksamheten och utåt mot kunderna. En bra företagskultur genomsyrar allt från hur dina medarbetare är mot varandra till hur de interagerar med dina kunder. Och goda kundrelationer ger vanligen god lönsamhet. 

Kunskap sammanfogar

En dynamisk organisation utvecklas alltid. Kunskap är en lika strategisk tillgång för organisationen, som för gruppen och individen. Kompetensutveckling leder till både samsyn, bättre prestationer och trivsel, som i sin tur leder till lägre personalomsättning, högre NKI och medarbetarindex och ökad lönsamhet.

På det sättet blir dina utbildningssatsningar mer än bara kompetensutvecklande.

Erbjudande StigFram

Svensk Handel har i samråd med StigFram tagit fram ett antal utbildningar och tjänster under 2019. Du som är medlem får ta del av dessa till förmånliga priser. 

Kurser för dig som ledare och för dina medarbetare

Följande är kurser för dig som företagsledare och för dina medarbetare. De kretsar kring ledarskap, kundvård, butikens pengar, säljande varuexponering (Visual Merchandising) och digital marknadsföring

Se priser för StigFrams kurser här > 

Anmäl dig till kurser här

Anmäl dig till den kurs som du önskar på StigFrams sajt: svenskhandel@stigfram.se

Best In Service – träning och mätning i vardagen

StigFram erbjuder även ett digitalt tränings-och mätningsverktyg för att skapa högre engagemang, driva på utveckling samt ökad lönsamhet i butiken. Den möjliggör fortsatt träning i praktiken, och bidrar därmed till att utbildningen förankras och danas in i nya arbets- och förhållningssätt. 

Läs mer om tjänsten Best In Service >

Nulägesanalys

Nulägesanalysen ger dig möjligheten att ta tempen på din verksamhet och kartlägga hur den faktiskt ser ut. StigFram erbjuder en helhetslösning för hur din organisation kan öka sin lönsamhet, få en vinnande företagskultur och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner i er organisation och analyser av resultat tar vi fram åtgärdsförslag på förbättringsområden.

Läs mer om tjänsten Nulägesanalys >

Vill du veta mer

Vill du veta mer om StigFrams kursutbud eller tjänsterna Best In Service och Nulägesanalys?

Tveka inte på att höra av dig till StigFram på:

Mail: svenskhandel@stigfram.se
Telefon: 08 522 536 00

Kategorier: Arbetsmiljö, Kurs